WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Czerwiec 2017 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

KULTURA BEZ GRANIC 2017Drukuj

 • 13/06/2017 08:51:26

Kliknij aby powiększyć

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 23/06/2017 08:38:19

Kliknij aby powiększyć

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIADrukuj

 • 22/06/2017 09:01:22

/images/news/bezplatna_mammografia_7_lipiec_2017.jpg

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - nowy terminDrukuj

 • 20/06/2017 15:30:36


Obrazy newsów: nagwek_rada_gminy_terespol.jpg


Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

które odbędzie się w dniu 22 czerwca  2017 r. o godz. 11.00

w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,

 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.


Proponowany porządek posiedzenia:      

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
 5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2016 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2017.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 10. Projekt uchwały uchylający uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości w gminie Terespol.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części miejscowości Krzyczew.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Małaszewicze.
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Zastawek.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.
 18. Projekt uchwały  w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
 20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru   zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN KRZYŻANOWSKI

Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura WyborczegoDrukuj

 • 19/06/2017 12:20:22

Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego


INFORMACJA
DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Informuję wyborców, że w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) w godz. 9.00 – 15.00 wszystkich zainteresowanych zapraszam na dzień otwarty w Tutejszej Delegaturze Biała Podlaska ul. Brzeska 41.

      W programie przewiduje się konsultacje na temat wzorów kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych oraz dyskusje na temat praw wyborczych.

                                                        Dyrektor Delegatury

                                  /-/Krzysztof SADOWSKI


OGŁOSZENIEDrukuj

 • 16/06/2017 14:27:33

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
serdecznie zaprasza na szkolenie, które zorganizowane będzie

20 czerwca 2017r. o godz. 13.00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów
wsparcia na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości z obszarów gmin:
Terespol (gmina miejska i gmina wiejska), Piszczac, Kodeń.

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

 • 16/06/2017 13:37:51

obwieszczenie

SREBRNE GODY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 16/06/2017 12:24:55
 • 34 czytań

14 czerwca 2017 r. odbyła się uroczysta XVIII Sesja Rady Gminy Terespol z okazji 25 lecia gminy Terespol. Obchody Jubileuszu odbyły się z udziałem licznie przybyłych gości. W posiedzeniu Sesji udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Przewodniczący Sejmiku Przemysław Litwiniuk, Honorowi Obywatele, Zasłużeni dla Gminy Terespol, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Terespolu ks. Zdzisław Dudek, delegacja z gminy Korycin, Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kiczyński, radni powiatu Bialskiego, wójtowie sąsiednich gmin, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele stowarzyszeń, radni gminy i sołtysi wszystkich kadencji, kierownicy jednostek organizacyjnych, emeryci i obecni pracownicy urzędu gminy oraz media.

/images/photoalbum/album_412/dsc_5709_t2.jpg

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

>>> FILM Z SESJI <<<

Posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy TerespolDrukuj

 • 13/06/2017 10:46:07

Obrazy newsów: nagwek_rada_gminy_terespol.jpg

 
  Serdecznie zapraszam na posiedzenie  XIX  Sesji Rady Gminy  Terespol,
która odbędzie się w dniu 22 czerwca  2017 r. o godz. 13.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.


 
Porządek posiedzenia:
 
1.  Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5.  Interpelacje i zapytania.
6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.   Sprawozdanie  Wójta  Gminy  Terespol  z  wykonania  budżetu  gminy  za  rok  2016
wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej
Izby  Obrachunkowej  w  Lublinie  z  dnia    20  marca    2017  r.    w  sprawie  zaopiniowania
przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za  2016 r.  
8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2016 rok.  
9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2017.
12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze Gminy Terespol.
13.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości
w gminie Terespol.
14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.  
15.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  i  opracowania  planu
miejscowego dla części miejscowości Krzyczew.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Małaszewicze.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Zastawek.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
21.  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego gminy Terespol.
22.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  dotychczasowymi
dzierżawcami,  na  czas  oznaczony  do  3  lat  kolejnych  umów  dzierżawy,  których
przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
23.  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  tygodniowego  wymiaru   
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
24.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
25.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
26.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
27.  Wolne wnioski i informacje.
28.  Zakończenie obrad. 


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MIECZYSŁAW ROMANIUK

Posiedzenie Komisji RewizyjnejDrukuj

 • 13/06/2017 10:41:20

Obrazy newsów: nagwek_rada_gminy_terespol.jpg

 
 
Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
które odbędzie się w dniu 22 czerwca  2017 r. o godz. 9.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.


 
Proponowany porządek posiedzenia:
       
1.  Otwarcie obrad
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2016 rok.  
6.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok.
7.  Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
8.  Projekt uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2017.
9.  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze Gminy Terespol.
10. Projekt  uchwały  uchylający  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian
miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części
miejscowości w gminie Terespol.
11. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  i  opracowania  planu
miejscowego dla części miejscowości Krzyczew. 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Małaszewicze.
14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Zastawek.
17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
18. Projekt  uchwały    w  sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego gminy Terespol.
19. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  dotychczasowymi
dzierżawcami,  na  czas  oznaczony  do  3  lat  kolejnych  umów  dzierżawy,  których
przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
20. Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  określenia  tygodniowego  wymiaru   
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
21. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
22. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
23. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad.
Projekty uchwał w załączeniu. 


  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
   JAN KRZYŻANOWSKI

Posiedzenie Komisji Budżetowo- Finansowej i Spraw SpołecznychDrukuj

 • 13/06/2017 10:32:38

Obrazy newsów: nagwek_rada_gminy_terespol.jpg

 Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo- Finansowej
 i Spraw Społecznych,
które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 9.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 34. 


Proponowany porządek posiedzenia:   
   
1.  Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
5.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  Terespol  z  wykonania  budżetu  gminy  za  rok  2016
wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia  20 marca  2017 r.  w sprawie zaopiniowania
przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za  2016 r.
6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2016 rok.  
7.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok.
8.  Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
9.  Projekt uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2017.
10.  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze Gminy Terespol.
11.  Projekt  uchwały  uchylający  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian
miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części
miejscowości w gminie Terespol.  
12.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
13.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  i  opracowania  planu
miejscowego dla części miejscowości Krzyczew.
14.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Małaszewicze.
15.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
16.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
17.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Zastawek.
18.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Terespol  dla  części  miejscowości
Kobylany.
19.  Projekt  uchwały    w  sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego gminy Terespol.
20.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  dotychczasowymi
dzierżawcami,  na  czas  oznaczony  do  3  lat  kolejnych  umów  dzierżawy,  których
przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
21.  Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  określenia  tygodniowego  wymiaru   
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
22.  Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
23.  Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
24.  Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Medalu  Honorowego  Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
25.  Wolne wnioski.
26.  Zakończenie obrad.   


 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ
 I SPRAW SPOŁECZNYCH  
 ARTUR ŁOZAK

5 NAGRÓD W KONKURSIE NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓWDrukuj

 • 13/06/2017 08:50:57

Kliknij aby powiększyćW dniu 10 czerwca 2017r. w Bełżycach odbyła się XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów. Gminę Terespol reprezentowało Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego. Panie startowały w dwóch kategoriach: Gastronomia i Produkt regionalny. Komisja krajowa do konkursu zakwalifikowala 100 produktów w tym 8 produktow KAK z Łobaczewa Małego. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w KobylanachDrukuj

 • 09/06/2017 15:13:09

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w Kobylanach

Na Wykonawcę (spośród 31 ofert, które zostały złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) zadania pn.  „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w Kobylanach” Gmina Terespol wybrała firmę PRAKTIBUD Adam Gwizdała z Tomaszowa Lubelskiego.

W dniu 7 czerwca 2017r. w Urzędzie Gminy Terespol nastąpiło podpisanie umowy na budowę w/w zbiornika przez Krzysztofa Iwaniuka Wójta Gminy Terespol oraz Adama Gwizdałę Właściciela firmy PRAKTIBUD Adam Gwizdała.

Wartość umowna zadania wynosi 7 657 026,05 zł. Koszty inwestycji w całości  ponosi budżet Gminy Terespol.

Budowa zbiornika będzie realizowana w  latach 2017-2019.

Samorząd Gminy Terespol poprzez budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni ok.25 ha i zdolności retencyjnej prawie 1 mln m3 wody, wychodzi naprzeciw nowym przepisom ustawy Prawo wodne, które wymuszą realizację zadań związanych z gromadzeniem wody. Nowe prawo wodne przyniesie opłaty związane z wodami opadowymi i roztopowymi. Dla gmin posiadających systemy zamknięte koszty te będą mniejsze.

Zbiornik retencyjny w Kobylanach podniesie atrakcyjność terenu Centrum Gminy przyszłym inwestorom oraz powiększy ofertę gminy Terespol o nowy obiekt służący mieszkańcom do wypoczynku oraz rekreacji.

GMINNY DZIEŃ DZIECKA W NEPLACHDrukuj

 • 06/06/2017 12:49:23

/images/photoalbum/album_411/sam_3844_t2.jpgW czwartek 1 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach obchodzono Gminny Dzień Dziecka. Święto rozpoczęło się częścią artystyczną, a w niej przedstawienie „Rzepka” według wiersza Juliana Tuwima. Ku zdziwieniu wszystkich, aktorami okazały się nie dzieci, ale nauczyciele i rodzice, a każdy z nich w wyjątkowym, dostosowanym do roli przebraniu. Zanim udało się wyrwać dorodną rzepkę, było dużo dobrej zabawy i mnóstwo śmiechu. Na koniec były popisy wokalne dzieci przygotowane w różnych językach. W kolejnej części uroczystości odbyło się wręczanie nagród laureatom konkursów. Za konkurs pod hasłem „25 lat Gminy Terespol” nagrody za trzy najlepsze miejsca wręczył Pan Wójt Gminy Terespol Krzysztof  Iwaniuk. Laureatom w konkursach ekologicznych nagrody wręczała Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest, a w konkursie matematycznym – Pani Dyrektor Mariola Borodziuk. Potem rozpoczęła się prawdziwa impreza, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, a wśród nich wesołe miasteczko, gdzie dzieci mogły korzystać z dmuchanej zjeżdżalni i zamku, basenu z piłeczkami, toru przeszkód, wymagającego dobrej kondycji, a także ujeżdżani byka rodeo. Każde dziecko miało zapewniony mały poczęstunek złożony z hot – doga i butelki napoju. Dla uatrakcyjnienia festynu prowadzone były różne konkursy i konkurencje zapewniające świetną zabawę za sprawą prowadzącego DJ Fantomasza. Świętowanie przy sprzyjającej tego dnia pogodzie trwało do popołudnia. Atrakcje, nagrody i posiłki ufundowała Gmina Terespol, Gminne Centrum Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

<<< GALERIA ZDJĘĆ >>>

I RODZINNY PIKNIK STRZELECKI – KOBYLANY 2017Drukuj

 • 05/06/2017 12:47:41

Kliknij aby powiększyćW minioną niedzielę na Strzelnicy Sportowej w Kobylanach odbył się I Rodzinny Piknik Strzelecki. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Klub Strzelecki Kaliber, współorganizatorami Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach oraz Gmina Terespol. Imprezę rozpoczął oraz poprowadził Maksymilian Karmasz - Prezes Klubu Strzeleckiego Kaliber oraz Łukasz Sawczuk - Wiceprezes Klubu. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

37,256,808 unikalne wizyty