Kalendarz: Tydzień | Miesiąc | Rok | Szukaj   O...

Wydarzenie 30.08.2017
Odpady zmieszane - Bohukały, Lechuty Duże, Lechuty Małe, Łęgi, Łobaczew Duży, Łobaczew Mały, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Neple, Samowicze, Starzynka
Eksport
Odpady zmieszane
Jarek - 07/07/2017 10:13:19 - Odpady zmieszane (zab.jednorodzinna)

Wydarzenie 30.08.2017
Odpady wielogabarytowe - Bohukały, Lechuty Duże, Lechuty Małe, Łęgi, Łobaczew Duży, Łobaczew Mały, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Neple, Samowicze, Starzynka
Eksport
Odpady wielogabarytowe - Bohukały, Lechuty Duże, Lechuty Małe, Łęgi, Łobaczew Duży, Łobaczew Mały, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Neple, Samowicze, Starzynka
Jarek - 07/07/2017 11:32:19 - Odpady wielkogabarytowe