MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

I sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Październik 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

ZACHĘCAMY DO ZAREJESTROWANIA SIĘ!Drukuj

 • 23/11/2018 08:36:13

Zarejestruj się:

www.sms.gminaterespol.pl

Bieżące informacje o ważnych sprawach w relacjach Gmina - mieszkaniec

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZIDrukuj

 • 07/12/2018 14:51:58

ŚWIĄTECZNA PACZKA W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 07/12/2018 10:16:44

ŚWIĄTECZNA PACZKA W GMINIE TERESPOL

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNEDrukuj

 • 06/12/2018 13:55:02

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

NARODOWA WYSTAWA ROLNICZA Z UDZIAŁEM KOŁA AKTYWNYCH KOBIETDrukuj

 • 03/12/2018 13:44:21

Kliknij aby powiększyćW Poznaniu 30 listopada 2018r. rozpoczęła się Narodowa Wystawa Rolnicza, która wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W otwarciu wystawy wziął udział Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Podkreślał rolę jaką odegrali mieszkańcy wsi w naszej historii, oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy.

>>> Galeria zdjęć <<<


ZAKOŃCZENIE KADENCJI 2014 - 2018 I INAUGURACJA NOWEJ 2018 - 2023Drukuj

 • 29/11/2018 13:03:26

16 listopada br. zakończyła się kadencja rad gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów i marszałków. W gminie Terespol, na  zakończenie kadencji odbyło się spotkanie z udziałem radnych, którzy nie uzyskali mandatu, i tymi którzy nie ubiegali się o kolejny z władzami gminy Terespol, kierownikami referatów i jednostek organizacyjnych.

ZAKOŃCZENIE KADENCJI 2014 – 2018

>>> GALERIA ZDJĘĆ Z ZAKOŃCZENIE KADENCJI <<<

To ostatnia kadencja, która trwała 4 lata, zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, następne kadencje będą już 5-letnie. Kolejna, która właśnie się zaczęła, potrwa do listopada 2023 roku.
Ustawy o samorządzie gminy, samorządzie powiatu i samorządzie województwa określają, że nowe rady powinny się ukonstytuować w ciągu siedmiu dni od zakończenia kadencji. Pierwszą sesję nowo wybranych organów zwołuje komisarz wyborczy.
W dniu 23 listopada 2018 r.  w Urzędzie Gminy Terespol  odbyła się zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej I sesja nowo wybranej Rady Gminy Terespol w ósmej kadencji samorządu gminnego. Pierwszą sesję prowadził  zgodnie z ustawą najstarszy wiekiem radny Mieczysław Romaniuk. W związku ze zmianą przepisów począwszy od tej kadencji obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=282.
I sesja nowo wybranej Rady Gminy Terespol rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej  Tomasza Oleszczuka Wójtowi Gminy Terespol i Radnym Gminy.
Sam fakt wręczenia zaświadczeń nie uprawnia jednak radnych do rozpoczęcia wykonywania zadań, samorządowcy muszą złożyć ślubowanie. Wszyscy radni w dniu 23 listopada złożyli ślubowanie o następującej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

RADA GMINY TERESPOL

Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk i Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław RomaniukPo złożeniu ślubowania przez radnych, powołano Komisję Skrutacyjną w celu wyłonienia w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy został Mieczysław Romaniuk, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Marek Kuć.
Zwieńczeniem I Sesji Rady Gminy było uroczyste ślubowanie Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka. To właśnie zgodnie z ustawą o  samorządzie gminnym, z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy następuje  objęcie obowiązków  przez Wójta.
W dalszej części  posiedzenia ustalone zostały składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Terespol oraz wybrano ich Przewodniczących.

>>> GALERIA ZDJĘĆ Z INAUGURACJI NOWEJ KADENCJI <<<


Komisja Rewizyjna:
1) Jan Krzyżanowski - Przewodniczący Komisji
2) Janusz Semeniuk
3) Łukasz Dragun
4) Gabriel Gryciuk
5) Jarosław Wasil
6) Zenobia Kopeć
Komisja Budżetowo-Finansowa i Spraw Społecznych:
1) Tomasz Sylwesiuk - Przewodniczący komisji
2) Andrzej Jawtoszuk
3) Adam Moroz
4) Marek Kuć
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1) Adam Sepczuk - Przewodniczący Komisji
2) Mirosław Kijuk
3) Jolanta Gawryluk
4) Józef Śreniawski
Podczas posiedzenia Sesji zostały podjęte następujące uchwały:
• w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Terespol,
• w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Terespol,
• w sprawie ustalania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Terespol,
• w  sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Terespol,
• w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Terespol,
• zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 29/11/2018 11:20:54

W 2018 r. wykonano dostawę i montaż wyposażenie terenów rekreacyjnych  w Kobylanach, Lechutach Dużych, Neplach, Polatyczach,  Zastawku,  za kwotę -  51 192,00  zł.
Wykonano dostawę i montaż w:
1. Kobylany :
   - parasole ogrodowe z trzciny z ławami i stolikami z bali - 5 kpl.
   - sztuczne palmy 5,5 m - 2 kpl.
   - sztuczne palmy 3,5 m - 1 kpl.                       
2. Lechuty Duże -  siłownia zewnętrzna biegacz i orbitrek, regulamin - 1 kpl.
3. Neple - siłownia zewnętrzna biegacz i orbitrek, regulamin - 1 kpl.
4. Polatycze - siłownia zewnętrzna biegacz i orbitrek, regulamin - 1 kpl.
5. Zastawek - siłownia zewnętrzna biegacz i orbitrek, regulamin - 1 kpl.  
Dostawę z montażem wykonano w ramach realizacji operacji objętej umową o przyznanie pomocy nr 00393-6935-UM0310940/17 z dnia 16 stycznia 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioskowana wysokość refundacji wynosi 32 572,00 zł.

ZAGOSPODAROWANIE TERENóW REKREACYJNYCH W GMINIE TERESPOL

MIKOŁAJKI 2018Drukuj

 • 27/11/2018 10:51:24

Kliknij aby powiększyć

NOWY PREZES EKO - BUGDrukuj

 • 26/11/2018 15:07:14

NOWY PREZES EKO - BUGW związku z tragiczną śmiercią dotychczasowego Prezesa EKO-Bug Wojciecha Panasiuka, Rada Nadzorcza z dniem 24 listopada 2018r. powołała Pana Bogusława Wolskiego na funkcję Prezesa Zarządu „EKO-BUG”  Sp. z o.o. w Kobylanach.
Pan Bogusław Wolski ma 42 lata, mieszka w Chotyłowie, posiada wymagane kwalifikacje do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.
Ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Transportu na Politechnice Radomskiej. Posiada 19 letni staż pracy min. na stanowiskach technik robót elektrycznych, kierownik robót elektrycznych, podinspektor ds. infrastruktury i budynków oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIADrukuj

 • 26/11/2018 14:31:17

 

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 30 listopada  2018 r. o godz.16.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 34.

Proponowany porządek posiedzenia:    
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
6. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
TOMASZ SYLWESIUK

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27 listopada  2018 r. o godz. 10.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Proponowany porządek posiedzenia:    
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
6. Zakończenie obrad.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN KRZYŻANOWSKI

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbędzie się w dniu 28 listopada  2018 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Proponowany porządek posiedzenia:    
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
6. Zakończenie obrad.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG WNIOSKóW I PETYCJI
ADAM SEPCZUK

WODA WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIADrukuj

 • 23/11/2018 15:00:40

WODA WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

ŻEGNAMY NASZEGO KOLEGĘ PREZESADrukuj

 • 23/11/2018 14:20:43

Z wielkim żalem żegnamy Naszego Kolegę Prezesa Wojciecha Panasiuka. Pełniąc swoją funkcję 17 lat zawsze był człowiekiem wytrwałym i konsekwentnym w działaniu, dlatego nie poddawał się nigdy, był optymistą. Żył dla innych, zawsze wyciągał swoją pomocną dłoń i można było liczyć na jego wsparcie. Wszyscy, mając w pamięci dobre chwile i piękne wspomnienia, żegnamy dziś śp. Wojciecha Panasiuka.

 ~Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych~

Pracownicy Eko-Bugu, Urzędu Gminy Terespol i jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 23/11/2018 13:46:29

Informujemy, że w dniu 25.11.2018 r. (niedziela) woda dla mieszkańców będzie dostarczana przez Eko-Bug w zbiornikach 1000 l (do przelewania w pojemniki), wyłącznie po złożeniu zapotrzebowania przez sołtysa.

HARMONOGRAM MIEJSC DOSTAWY WODY BUTELKOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓWDrukuj

 • 23/11/2018 12:22:00

 

SOŁECTWO

MIEJSCE ODBIORU WODY PRZEZ MIESZKAŃCóW

TEL. KONTAKTOWY

Bohukały

Świetlica wiejska

83 3761715

Kobylany

Spółka EKO – BUG Kobylany

833751539

Dobratycze Kolonia

Posesja sołtysa

511136533

Koroszczyn

Świetlica wiejska

518530841

Kołpin Ogrodniki

Posesja sołtysa

798466809

Krzyczew

Świetlica wiejska

788634242

Kukuryki

Posesja sołtysa

833761097

Kuzawka

Świetlica wiejska

602690012

Lebiedziew

Świetlica wiejska

692431482

Lechuty Duże

Posesja sołtysa

508152481

Lechuty Małe

Posesja sołtysa

833752761

695748075

Małaszewicze

Państwowa Straż Pożarna JRG Małaszewicze

83 375 24 88

Małaszewicze Duże

Świetlica wiejska

833751560

Małaszewicze Małe

Świetlica wiejska

602526064

Michalków

Posesja sołtysa

833751263

Murawiec - Żuki

Posesja sołtysa

833751274

Neple

Świetlica wiejska

833751833

Podolanka

Posesja sołtysa

606372809

Polatycze

Świetlica wiejska

509225847

Samowicze

Świetlica wiejska

833761070

Starzynka

Posesja sołtysa

884342077

Zastawek

Posesja sołtysa

798310091

Łęgi

Świetlica wiejska

512725955

Łobaczew Duży

Świetlica wiejska

510121171

Łobaczew Mały

Świetlica wiejska

503545266

Telefony kontaktowe w sprawie dostawy wody:

EKO-BUG 693599644

Urząd Gminy Terespol 504295320, 502603613

 

 

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIADrukuj

 • 22/11/2018 16:30:13

W ZWIĄZKU Z KOMUNIKATEM PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

W SPRAWIE

BRAKU  PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

INFORMUJĘ,

IŻ OD DNIA 23 LISTOPADA 2018 ROKU

BĘDZIE DOSTARCZANA WODA BUTELKOWANA DO POSZCZEGóLNYCH MIEJSCOWOŚCI.

SZCZEGóŁOWE INFORMACJE U SOŁTYSóW

WóJT GMINY TERESPOL

KRZYSZTOF IWANIUK

40,815,106 unikalne wizyty