WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Maj 2017 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWADrukuj

 • 21/03/2017 12:21:06

/images/news/mapa_zagrozen_policja_2017.jpgPoczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
 2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
 3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

„NIC O NAS BEZ NAS, NIE POZWÓLMY NA DALSZY DEMONTAŻ POLSKI!”Drukuj

 • 17/03/2017 16:18:03

W dniu 16 marca br. w Warszawie spotkali się samorządowcy z gmin, miast powiatów i regionów. Inicjatorami  były wszystkie ogólnopolskie organizacje. Wyraźnym liderem był Związek Gmin Wiejskich RP. Około 1600 osób zgromadzonych na Sali plenarnej postanowiło wyłonić komitet protestacyjny wobec planowanych działań rządzących niweczących polski samorząd.

Formum samorządowe marzec 2017Miało to miejsce, w czasie kiedy w Polsce właściwie przestał działać Sąd Konstytucyjny, polska armia straciła doświadczonych dowódców, podporządkowana została rządowi prokuratura, trwa zamach na niezawisłość sądów i pojawiły się zapowiedzi przedstawicieli rządu i prezesa partii rządzącej obrażające liderów polskich samorządów.
W tym czasie pojawiły się również konkretne przedsięwzięcia dążące do recentralizacji państwa w postaci konkretnych aktów prawnych odbierających samorządom kompetencje, np. w zakresie powiatowych urzędów pracy, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i inne.
Zgromadzeni, wielokrotnie podkreślali, że systemowy demontaż państwa prawa cofnie nas do epoki PRL, gdzie wójta, burmistrza, prezydenta będzie mogła   „ przywozić  w teczce” jedynie partia, a wspólny dorobek z mieszkańcami „ małych ojczyzn” stanie się historią.
Wielokrotnie podkreślano również, ze to dzięki polskim samorządom zmieniło się oblicze naszych miast i wsi, a nasz model  samorządu jest jednym z lepszych w Unii Europejskiej i nie należy go psuć wyrywkowymi metodami, np. poprzez ograniczanie biernego prawa wyborczego. Nie ma zgody na rewolucje, bo skutki takich działań mogą być katastrofalne dla mieszkańców, a szczególnie dla małych gmin.
Potrzeba wręcz przeciwnych działań stabilizujących lokalną administrację, od której wymaga się coraz więcej profesjonalizmu, np. poprzez tworzenie służby cywilnej, która również poprzez ostatnie działania przestała praktycznie istnieć.
 „Nic o nas bez nas, nie pozwólmy  na dalszy demontaż Polski!” – było słychać liczne głosy z Sali. Konkluzją spotkania było przypomnienie   podstawowych zasad ustroju państwa zawartych w Karcie Samorządności i apel do całego środowiska samorządowego o przyjmowanie tego dokumentu w formie stanowisk przez organy stanowiące. Rada Gminy Terespol  już się wypowiedziała w dniu 24 lutego br. przyjmując Apel, w którym  wyraziła swój sprzeciw wobec planowanych zmian w kodeksie wyborczym zmierzających do przekreślenia dorobku polskiej samorządności.

>>> Galeria zdjęć <<<

SOŁTYS DOBRATYCZE KOLONIA ZOSTAŁ WYBRANYDrukuj

 • 17/03/2017 09:42:16

http://gminaterespol.pl//images/photoalbum/album_403/dsc_4082_t2.jpgW dniu 16 marca 2017 r.  o godz. 17.00  na posesji Pana Siwagow Józefa  odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dobratycze Kolonia. Zebranie zostało zwołane przez Wójta Gminy Terespol  w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Dobratycze Kolonia,  w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego sołtysa sołectwa  Pana Romana Naumiuka na skutek śmierci.

Obrady Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dobratycze Kolonia na podstawie upoważnienia Wójta Gminy   przeprowadził pracownik Urzędu Gminy Terespol Pani Danuta Wowczeniuk, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

/images/news/dsc_4102.jpgDla dokonania ważnego wyboru Sołtysa wymagana była obecność osobista co najmniej  20% uprawnionych do głosowania w sołectwie. W Zebraniu Wiejskim uczestniczyło 19 mieszkańców Sołectwa Dobratycze Kolonia na 78 osób uprawnionych do głosowania, w związku z czym Zebranie Wiejskie było zdolne do podejmowania wiążących decyzji i dokonało wyboru Sołtysa w pierwszym terminie.

Komisja Skrutacyjna powołana przez Zebranie Wiejskie  mieszkańców Sołectwa Dobratycze Kolonia  w składzie: Przewodniczący- Pani Elżbieta Kulupa, Członek- Pani Ewa Kuśmierczyk, Członek- Pan  Krzysztof Kwieciński przeprowadziła wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa  Dobratycze Kolonia.

Mieszkańcy w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Sołtysa. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatur większością głosów  Sołtysem Sołectwa Dobratycze Kolonia  został Pan Jarosław Siwagow uzyskując 15 głosów.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

BUDOWA KOLEJNYCH DRÓG NA TERENIE CENTRUM GMINY W KOBYLANACHDrukuj

 • 16/03/2017 13:00:00

W dniu 13 marca 2017r. w Lublinie została zawarta umowa pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka oraz Skarbnika Gminy Wiesławę Szymańską a Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi lokalnej (6 KDL, 7 KDL) i drogi dojazdowej 2 KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach”.
Zadanie jest realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Koszt realizacji zadania wynosi 1 949 781,01 zł, w tym dotacja Wojewody Lubelskiego -  947 893,00 zł.
Wybudowane drogi wzbogacą infrastrukturę drogową Gminy Terespol o kolejne kilometry utwardzonych dróg gminnych. Zapewnią dogodny dojazd, w każdych warunkach atmosferycznych, obecnym i przyszłym właścicielom nieruchomości, którzy planują w najbliższych latach rozpoczęcie budowy budynków mieszkalnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach.

BUDOWA KOLEJNYCH DRÓG NA TERENIE CENTRUM GMINY W KOBYLANACH

INFORMACJA O OGÓLNYCH ZEBRANIACH CZŁONKÓW SPÓŁKIDrukuj

 • 15/03/2017 09:56:47

Zarząd Spółki dla zagospodarowania wspólnoty
gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały,
powiat bialski, województwo lubelskie

W związku z podjęciem na ogólnym zebraniu członków spółki w dniu 11 marca 2017r. wszystkich zaplanowanych na najbliższy czas uchwał Zarząd Spółki odwołuje zaplanowane na dzień 19 i 26 marca 2017r. ogólne zebrania członków spółki.

Dziękujemy za przybycie udziałowcom obecnym na ogólnym zebraniu członków spółki, które odbyło się dnia 11 marca 2017r.

Ryszard Dragun - Przewodniczący Zarządu

Łobaczew Duży, dnia 11 marca 2017 r.

GALA SUPER SOŁTYSADrukuj

 • 13/03/2017 15:08:59

/images/dsc_0716.jpg11 marca w Dniu Święta Sołtysów, rozstrzygnięta została gala Super Sołtysa powiatu bialskiego, zainicjowana przez portal biala24.pl. W głosowaniu wzięło udział 6 tys. mieszkańców powiatu bialskiego. Blisko 20 proc. głosów zdobył Bogdan Liniewicz z Sitnika i to jemu przypadł ten zaszczytny tytuł.
Z terenu gminy Terespol najpopularniejszym sołtysem okazała się sołtys wsi Koroszczyn Pani Iwona Mikitczuk. 

Gratulujemy!

GALERIA ZDJĘĆ z Dnia Kobiet w Gminie TerespolDrukuj

 • 13/03/2017 09:31:16

Kliknij by otworzyć galerię zdjęćW ubiegłą niedzielę 12 marca 2017r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się niezwykła uroczystość: Gminny Dzień Kobiet. Zebrane w tym szczególnym dniu Panie przywitała Dyrektor GCK oraz Wójt Gminy Terespol, składając najserdeczniejsze życzenia. W dalszej części spotkania  delegacja OSP z terenu gminy Terespol wręczyła każdej z Pań kwiaty oraz upominki. Po części oficjalnej nadszedł czas na humorystyczną część artystyczną, w wykonaniu grupy Białe Anioły, działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach, która zaprezentowała skecz Kobiety kontra mężczyźni, czyli odwieczna dyskusja - kto ma rację? Czytaj więcej...

<<< GALERIA ZDJĘĆ >>>

INFORMACJA DLA RODZICÓWDrukuj

 • 13/03/2017 08:25:48

Na Biuletynie Informacji Publicznej zostało umieszczone Zarządzenie Wójta Gminy Terespol w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.

<<< LINK >>>

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 07/03/2017 14:57:06

przetargOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 2017 poz. 2108 z późn. zm./ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYDrukuj

 • 07/03/2017 12:55:41

W dniu 27 lutego 2017  roku w Lublinie Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk i Skarbnik Gminy Pani Wiesława Szymańska podpisali umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Grzegorza Kapustę,  na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny”.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura Przedszkolna. Przyznana kwota dofinansowania to  501 500,00 zł. Planowany całkowity  koszt inwestycji to 1 251 074,63 zł. Termin zakończenia rozbudowy 30 sierpień 2018 r.

/images/news/przedszkole_elewacja_17.jpg

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROMDrukuj

 • 06/03/2017 13:45:53

/images/dsc_0652.jpgW dniu 06.03.2017 r. w Urzędzie Gminy Terespol przeprowadzony został etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”.

W turnieju wzięło udział 9 uczniów: sześciu z Zespołu Szkół im.Orła Białego w Kobylanach i trzech z Zespołu Szkół im.K.Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. W kategorii szkół podstawowych zwycięzcą została Emilia Czech – uczennica Szkoły Podstawowej w Małaszewiczach a w kategorii gimnazjum  I miejsce zajęła Patrycja Pikuła – uczennica Gimnazjum w Kobylanach. Obie uczennice będą reprezentowały Gminę Terespol na eliminacjach powiatowych w dniu 15 marca br. Za zajęcie I miejsca w danej kategorii Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk ufundował nagrody a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki rzeczowe.

/images/dsc_0700.jpg

WYSTAWA CZAS NIEZŁOMNYCH - POLSKIE PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE 1944 - 1956Drukuj

 • 03/03/2017 15:44:05

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, która wyeksponowana jest
w holu głównym Urzędu Gminy Terespol

Kliknij aby powiększyć

Wystawa dostępna do 21 kwietnia 2017r. w godzinach pracy urzędu.

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" W KOBYLANACHDrukuj

 • 03/03/2017 15:43:04

http://gck.gminaterespol.pl/images/news/1_marca_2017_1.jpgNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe, któremu od 2011 r. przypisana jest data 1 marca. Dzień ten ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji, którzy stanowili ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjeć <<<

XVI SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 01/03/2017 13:05:49

/images/dsc_3005.jpgW dniu 24 lutego 2017 r.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.  W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności, a następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W kolejnej części posiedzenia w punkcie „Wolne wnioski i informacje” Rada Gminy podjęła Apel wobec planowanych zmian w kodeksie wyborczym zmierzających do przekreślenia dorobku polskiej samorządności. (APEL RADY GMINY TERESPOL)

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem podjętej uchwały, która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

 • 27/02/2017 12:05:56

http://gminaterespol.pl/images/news/obwieszczenie_starosty_21_luty_2017.jpg

37,026,385 unikalne wizyty