MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Październik 2017 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2018 R.Drukuj

 • 13/11/2017 13:21:34

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej, http://www.ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Budżet Gminy / 2017, zamieszczony został projekt budżetu gminy na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz wieloletnia prognoza finansowa z objaśnieniami przyjętych wartości i wykazem przedsięwzięć.

Wszelkie opinie i uwagi dotyczące budżetu planowanego na kolejny rok prosimy kierować do Skarbnika Gminy p. Wiesławy Szymańskiej pod numer tel.: (83) 411 20 21, (83) 411 20 23 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. 730 - 1530, do dnia 28.11.2017 r.

HARG GOCK W PÓŁFINALE BIALSKIEGO TALENTU!Drukuj

 • 24/11/2017 15:02:09

Hard Gock w półfinale Bialskiego Talentu!
Gratulujemy! :)

Kliknij aby powiększyć

>>> Galeria z eliminacji - Portal Biała24 <<<

>>> Backstage - Portal Biała24 <<<

KAMPANIA INFORMACYJNA SYSTEMU DOKUMENTY ZASTRZEŻONE I SYSTEM ZASTRZEGANIA KARTDrukuj

 • 21/11/2017 10:56:58

KAMPANIA INFORMACYJNA SYSTEMU DOKUMENTY ZASTRZEŻONE I SYSTEM ZASTRZEGANIA KART

JUBILEUSZ 5-LECIA ZESPOŁU "ŁOBACZEWIANKI"Drukuj

 • 20/11/2017 15:18:04

W sobotę 18 listopada 2017r. zespół Łobaczewianki obchodził Jubileusz 5 – lecia istnienia.
Doceniając zaangażowanie składamy Zespołowi serdeczne gratulacje
oraz wyrazy uznania za upowszechnianie kultury w środowisku dzieci,
młodzieży oraz dorosłych.
Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, hojnych darczyńców
i sympatyków muzyki ludowej oraz biesiadnej.

Kliknij by otworzyć galerię zdjęć

>>> Galeria zdjęć <<<

ZAPROSZENIEDrukuj

 • 20/11/2017 14:12:10

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,Kobylany,Piętro II,Sala Nr 31.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

MIKOŁAJKI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 20/11/2017 13:21:31

MIKOŁAJKI W GMINIE TERESPOL

99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 14/11/2017 07:41:13

Kliknij aby powiększyćTegoroczne Narodowe Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości tym razem odbyło się w Kobylanach.

Pierwszym punktem obchodów była Msza św. w kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kobylanach. Oddając cześć wszystkim, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność, bezpośrednio po mszy i dekoracji kotylionami miał miejsce uroczysty przemarsz delegacji oraz mieszkańców gminy Terespol pod pomnik upamiętniający Bitwę pod Kobylanami z dnia 5 lutego 1919r. Zanim delegacje oficjalnie złożyły wieńce przy pomniku, przypomniane zostały losy żołnierzy 34 Pułku Piechoty, który kiedyś stacjonował w Białej Podlaskiej, a który swój chrzest bojowy przeszedł właśnie tutaj w Kobylanach staczając bój z Niemcami. W książce pt: „Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 1918 -1920. 34 Pułk Piechoty” opracowanej przez Majora Jerzego Wroczyńskiego odnajdujemy krótki opis bitwy pod Kobylanami stoczonej przez żołnierzy 34-tego Pułku Piechoty... Czytaj więcej...

99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOL

>>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<<

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 13/11/2017 13:14:03

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Łęgi powiat bialski, województwo lubelskie informuje  i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Łęgi na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:

18 listopada 2017r. o godz. 16.00 (I termin zebrania)

25 listopada 2017r. o godz. 16.00

(II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu18.11.2017r.)

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Łęgi. 

Porządek zebrania:

 1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
 2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu spółki ;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej spółki;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków.

INFORMACJADrukuj

 • 13/11/2017 12:47:25

Szanowni mieszkańcy Gminy Terespol oraz udziałowcy wspólnot gruntowych!!

W ostatnim czasie na terenie naszej Gminy głośno jest na temat wspólnot gruntowych. Chcę poinformować Państwa o tym, co dzieje się we wspólnotach oraz zachęcić do czynnego udziału w organizowanych zebraniach oraz bieżącym funkcjonowaniu poszczególnych wspólnot gruntowych, które położone są w miejscowościach : Kobylany, Polatycze, Łęgi, Łobaczew Duży i Mały, Kukuryki, Starzynka, Bohukały, Murawiec Żuki, Krzyczew, Neple.

Od ponad roku Wójt Gminy Terespol p. Krzysztof Iwaniuk czyni starania, aby pomóc wspólnotom w bieżących sprawach, a zwłaszcza w uporządkowaniu formalnych kwestii. Organizowano informacyjne zebrania, udzielano pomocy w kwestiach prawnych, pomagano w aktualizacji udziałowców, sporządzaniu dokumentów. Po tym okresie czasie mogę stwierdzić, iż, trudno jest nie tylko pomóc wspólnotom, ale również przekonać udziałowców, że warto interesować się tym, co dzieje się we wspólnotach. Do tej pory z 10 wspólnot tylko połowa skorzystała z oferowanej pomocy. Pozostałe, mimo pism i próśb nie czynią nic, lub czynią niewiele w tym zakresie.

W bieżącym roku na 10 wspólnot (Kobylany, Polatycze, Łęgi, Łobaczew Duży i Mały, Kukuryki, Starzynka, Bohukały, Murawiec Żuki, Krzyczew, Neple) zebrania udziałowców, które zgodnie ze statutem, winny odbywać się co najmniej raz w roku, odbyły się w czterech wspólnotach. Zarządy, których kadencja się zakończyła zostały wybrane w 4 wspólnotach. W części z wspólnot, położonych na terenie Gminy Terespol (Kukuryki, Krzyczew, Starzynka) nie dzieje się nic. Pisma Wójta Gminy Terespol, czy apele o podjęcie działań dotyczących aktualizacji członków, czy zmian statutu, nie odnoszą rezultatu. Ponieważ zaś nadzór Wójta Gminy Terespol jest niewielki i sprowadza się wyłącznie do niewielu działań, które wprost zostały wskazane w przepisach ustawy (możliwość zaskarżania uchwał, zatwierdzanie planu zagospodarowania i regulaminu, użytkowania gruntów i urządzeń spółki, wprowadzenia do tego planu zmian, uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi, powołanie organów spółki na zasadach i warunkach wskazanych w ustawie, zatwierdzanie wykazów zaległości dłużników spółki) bez zaangażowania samych członków, trudno jest zmusić zarządy do podjęcia działań, które, zgodnie ze statutem, są ich obowiązkiem.

Z tych względów, członkowie wspólnot winni zrozumieć, że poszczególne działania, jakie podejmują zarządy, zwłaszcza w zakresie wydatkowania środków finansowych jest w ich interesie, ponieważ to oni decydują na jakie cele przeznaczyć te pieniądze. Dlatego też nie powinno być tak, aby wąska grupa udziałowców decydowała na co przeznaczyć, często duże kwoty, kogo wybierać do organów. Ze środków tych można zaś wiele uczynić chociażby dla wsi, w której wspólnota jest położona i przeznaczyć te pieniądze na cele, których Gmina nie może sfinansować.

W tej sytuacji zwracamy się do każdego z mieszkańców naszej Gminy, którzy posiadają udziały we wspólnotach gruntowych, aby zainteresować się działalnością zarządów, tym na co przeznaczane są środki finansowe, jakie są podejmowane działania.

Ważnym jest, abyście Państwo zrozumieli, że jako udziałowcy wspólnoty gruntowej, macie rzeczywisty wpływ na wszelkie podejmowane działania przez organy tj. zarząd i komisję rewizyjną. Organy te reprezentują bowiem udziałowców i działają wyłącznie w imieniu udziałowców. To Państwo wybieracie osoby, które będą w zarządzie oraz komisji rewizyjnej, jako waszych przedstawicieli.

Z tych względów gorąco apelujemy o zainteresowanie oraz czynny udział w działaniach podejmowanych przez wspólnoty gruntowe.

RADCA PRAWNY
MAGDALENA SZYMAŃSKA – CHMIEL

KONKURS NA NAJPOPULARNIEJSZY ZESPÓŁ LUDOWYDrukuj

 • 11/11/2017 08:47:32

Kliknij aby powiększyć

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURYDrukuj

 • 11/11/2017 08:47:00

Kliknij aby powiększyć

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TERESPOLDrukuj

 • 08/11/2017 12:31:42

Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Terespol
na temat problemów społecznych występujących w gminie.

Szanowni Państwo!
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców gminy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie lokalnych problemów społecznych występujących na obszarze naszej gminy. Zebrane opinie, oceny i sugestie będą stanowiły wskazówki do opracowania skutecznego planu pomocowego osobom potrzebującym.
Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety są anonimowe.
Ankieta będzie dostępna do 30 listopada 2017 roku.
Link dla mieszkańców:  https://www.interankiety.pl/i/GEoorBME

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – GMINA TERESPOL WYSOKO W RANKINGUDrukuj

 • 08/11/2017 12:21:05

herbW Serwisie Samorządowym PAP został  opublikowany  ranking Politechniki Warszawskiej JST Zrównoważonego Rozwoju . Gmina Terespol uplasowała się na wysokim  54 miejscu  na  1559 gmin wiejskich.

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178688/Rozwojowe-gminy--Publikujemy-pelen-ranking-JST-Zrownowazonego-Rozwoju-Politechniki-Warszawskiej

ZAWIADOMIENIEDrukuj

 • 08/11/2017 12:11:10

Zawiadomienie

GMINNY DZIEŃ NAUCZYCIELA W URZĘDZIE GMINY TERESPOLDrukuj

 • 30/10/2017 12:37:30
38,574,175 unikalne wizyty