MAJ 2013 R. NR 4


W TYM NUMERZE:
-NOWA SIEDZIBA URZĘDU OTWARTA
-27 MAJA DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - SAMORZĄDOWCY U PREZYDENTA I PREMIERA
- KRZYŻE ZASŁUGI ZA PIĘKNĄ POSTAWĘ WOBEC ŻYCIA
- GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA W NEPLACH
- POWIATOWE ŚWIĘTO STRAŻY POŻARNEJ - LEŚNA PODLASKA
- BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH
- MAJÓWKA W MAŁASZEWICZACH
- NOWA SIEDZIBA URZĘDU OTWARTA
- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MA NOWĄ SIEDZIBĘ
- 3 MAJ POD POMNIKIEM W KOROSZCZYNIE
- HARD GOCK W BIALSKI
Kalendarz
27/01/2023 09:01:02
Pobrań
Pobierz 25

Pobierz:
Pobierz