MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Listopad 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2019 R.Drukuj

 • 16/11/2018 14:16:01

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2019 R. Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej, https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Budżet Gminy / 2018, zamieszczony został projekt budżetu gminy na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz wieloletnia prognoza finansowa z objaśnieniami przyjętych wartości i wykazem przedsięwzięć.
Wszelkie opinie i uwagi dotyczące budżetu planowanego na kolejny rok prosimy kierować do Skarbnika Gminy p. Edyty Maruda pod numer tel.: (83) 411-20-21, 411-20-23 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. 730 - 1530, do dnia 30.11.2018 r.

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W NEPLACHDrukuj

 • 16/11/2018 09:56:45

Fot. M. Stasiak >>> Galeria zdjęć

Sesja Rady Gminy TerespolDrukuj

 • 15/11/2018 08:08:27

Sesja Rady Gminy Terespol


Zawiadamiam, że Postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r.
Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej zwołał I Sesję Rady Gminy Terespol,
na dzień 23 listopada 2018 r. godz. 10.00.
Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Terespol,
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnego i Wójta.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Terespol.
7. Złożenie ślubowania przez Wójta
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Terespol.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Terespol.
12. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
13. Zakończenie obrad.


WÓJT GMINY TERESPOL
KRZYSZTOF IWANIUK

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 14/11/2018 13:14:56

Kliknij aby powiększyćUdział w Obchodach Święta Niepodległości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę. Dla tych, którzy w walce poświęcili  to co najcenniejsze - oddali swoje życie z umiłowania ziemi ojców. Dzięki tej ofierze mamy własne terytorium, godło, flagę, hymn, własny język, a także inne wartości narodowe związane z naszą tożsamością. Niech pamięć o Polakach, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę, będzie głęboko zapisana w naszych sercach i umysłach. Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: CZYSTA RZEKA - JEST PRIORYTETEMDrukuj

 • 08/11/2018 10:50:13

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: CZYSTA RZEKA - JEST PRIORYTETEM

W dniu 30 października 2018 r. w miejscowości Żabinka na terenie obwodu Brzeskiego Republiki Białorusi, odbyło się pierwsze, robocze spotkanie rozpoczynające realizację projektu CZYSTA RZEKA - GŁÓWNY PRIORYTET w ramach programu WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014-2020 z EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta Żabinka i Gminy Terespol, przedstawiciele beneficjentów projektu tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żabinkowskoje ŻKCh”, firmy Eko-Bug Spółka z o.o. oraz Poleskiego Agrarno-Ekologicznego Instytutu Państwowej Akademii Nauk Białorusi a także menadżerowie, koordynatorzy i eksperci związani z realizacją projektu.

W ramach spotkania odbyła się konferencja poświęcona projektowi, na której przedstawiciele  Beneficjentów Projektu przedstawili cele projektu, oraz zamierzenia techniczne, których realizacja doprowadzi do ich osiągnięcia. Ponadto przyjęto harmonogram prac oraz ustalono terminarz najbliższych spotkań roboczych (kolejne odbędzie się w grudniu br. na terenie gminy Terespol).

W dniu 31 października 2018r. wszyscy uczestnicy spotkania roboczego dokonali wizji lokalnej obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Żabince oraz terenu nowobudowanego obiektu.

CZYSTA RZEKA - JEST PRIORYTETEM

W ramach realizacji niniejszego projektu CZYSTA RZEKA - GŁÓWNY PRIORYTET, realizowane są dwa przedsięwzięcia infrastrukturalne tj. budowa nowej oczyszczalni ścieków  w Żabince o przepustowości do 3000 m3/dobę oraz budowa ponad 4,52 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, na terenie Centrum Gminy Terespol. Opiekę naukową nad projektem sprawować będą pracownicy naukowi z Poleskiego Agrarno-Ekologicznego Instytutu PAN Białorusi.

Program WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.

<<< ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA >>>

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO z dnia 24 października 2018 r.Drukuj

 • 02/11/2018 14:13:59

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO

z dnia 24 października 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Starosta Bialski zawiadamia, że w dniu 15 października 2018 r. wydano decyzję Nr T/1/18, znak: AB.T.6740.70.2018.KW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej drogę gminną w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych gmina Terespol na działce nr ew. 1015 w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze Duże, jednostka ewidencyjna Terespol - Gmina oraz na działkach nr ew. 358/1, 358/2, 364/2, 364/5, 364/7, 371/6, 371/10, 371/13, 371/15, 497/2, 498 w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze Małe, jednostka ewidencyjna Terespol - Gmina.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znajduje się do wglądu w siedzibie tutejszego urzędu tj. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Oddział Zamiejscowy w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Od wyżej wymienionej decyzji służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Pobierz dokument

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości w Gminie TerespolDrukuj

 • 30/10/2018 13:40:01

Kliknij aby powiększyć

Uwaga KONKURS !

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym oraz na przygotowanie prezentacji multimedialnejCzytaj więcej

Akcja Nasza Krew Nasza OjczyznaDrukuj

 • 29/10/2018 10:11:18

Plakat Nasza Krew Nasza Ojczyzna

ODWOŁANE spotkanie konsultacyjneDrukuj

 • 26/10/2018 14:04:56

UWAGA !!!

ODWOŁANE  spotkanie konsultacyjne,

 które miało się odbyć w dniu 28 października 2018r.

 

w temacie budowy wiaduktu w Kobylanach nad układem torowym w miejscu istniejącego przejazdu kolejowego, który w wyniku prac modernizacyjnych Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze musi zostać zamknięty.

 Spotkanie, które miało się odbyć w dniu 28 października 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie UG Terespol w Kobylanach zostaje odwołane z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy Terespol i odbędzie się w innym terminie.

 O terminie konsultacji będziemy informować zwyczajowo tj. na internetowej stronie gminy Terespol oraz na tablicach ogłoszeń.

                                                                                    

                                                                       Wójt

                                                                       Gminy Terespol

                                                                          Krzysztof Iwaniuk

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKUDrukuj

 • 22/10/2018 14:03:22

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

  Wójt Gminy Terespol

FREKWENCJA 56,5 %


WYBORY WÓJTA GMINY TERESPOL

WÓJTEM GMINY TERESPOL

ZOSTAŁ KRZYSZTOF JERZY IWANIUK 

UZYSKUJĄC 1952 GŁOSY WAŻNE  CO STANOWI 65 %


WYBORY DO RADY GMINY TERESPOL – WYBRANI RADNI

 

OKRĘG WYBORCZY NR 1

(Sołectwa: Bohukały,Krzyczew, Łęgi)

JAWTOSZUK ANDRZEJ

 

OKRĘG WYBORCZY NR 2

(Sołectwa: Kuzawka, Neple, Starzynka)

 SYLWESIUK TOMASZ

 

OKRĘG WYBORCZY NR 3

( Sołectwa: Kukuryki, Lechuty Małe, Samowicze)

KRZYŻANOWSKI JAN WŁADYSŁAW

 

OKRĘG WYBORCZY NR 4

(Sołectwa: Lechuty Duże, Łobaczew Mały)

GAWRYLUK JOLANTA TERESA

 

OKRĘG WYBORCZY NR 5

(Sołectwo Łobaczew Duży)

DRAGUN ŁUKASZ

 

OKRĘG WYBORCZY NR 6

(Sołectwo Koroszczyn)

SEMENIUK JANUSZ STANISŁAW

 

OKRĘG WYBORCZY NR 7

(Sołectwo Kobylany)

SEPCZUK ADAM

 

OKRĘG WYBORCZY NR 8

(Sołectwo Małaszewicze Małe)

KUĆ MAREK KRZYSZTOF

 

OKRĘG WYBORCZY NR 9

(Sołectwo Małaszewicze Duże)

KOPEĆ ZENOBIA

 

OKRĘG WYBORCZY NR 10

(Sołectwa: Dobratycze Kolonia, Kołpin Ogrodniki, Lebiedziew)

ŚRENIAWSKI JÓZEF HENRYK

 

OKRĘG WYBORCZY NR 11

(Sołectwa: Michalków, Murawiec - Żuki, Polatycze)

 WASIL JAROSŁAW GRZEGORZ

 

OKRĘG WYBORCZY NR 12

(Sołectwo Małaszewicze, ulice: Parkowa, Polna,
Robotnicza, Stacyjna, Kolejarzy od nr 5 do końca
numery nieparzyste)

GRYCIUK GABRIEL

 

OKRĘG WYBORCZY NR 13

(Sołectwo Małaszewicze, ulice: Kolejarzy Południe,
Kolejarzy od nr 2 do końca numery parzyste)

MOROZ ADAM STEFAN

 

OKRĘG WYBORCZY NR 14

(Sołectwo Małaszewicze, ulice: Cicha, Jasna, Kościelna,
Krótka, Leśna, Miła, Nowa, Wiejska)

ROMANIUK MIECZYSŁAW

 

OKRĘG WYBORCZY NR 15

 (Sołectwa: Podolanka, Zastawek, Małaszewicze,
ulice: Boczna, Ciasna, Długa, Ogrodowa, Piękna,
Podleśna, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Wesoła,
Wrzosowa, Wspólna)

KIJUK MIROSŁAW

SPOTKANIE KONSULTACYJNEDrukuj

 • 19/10/2018 12:34:22

Wójt Gminy TerespolWójt Gminy Terespol zaprasza na spotkanie konsultacyjne w temacie budowy wiaduktu w Kobylanach nad układem torowym w miejscu istniejącego przejazdu kolejowego, który w wyniku prac modernizacyjnych Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze musi zostać zamknięty.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 października 2018 r.
o godz. 13 00 (niedziela), w  Urzędzie Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
II piętro sala konferencyjna, nr 32.


Spotkanie organizowane jest na wniosek firmy SYSTRA autora projektu „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” oraz Inwestora tj. Spółki Cargotor Sp. z o.o..
Podczas tego spotkania zaprezentowana zostanie koncepcja układu dróg w rejonie przejazdu oraz koncepcja samego wiaduktu, które zostały wstępnie uzgodnione podczas spotkań inicjowanych przez Wójta Gminy Terespol.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE AZBESTU!Drukuj

 • 19/10/2018 10:11:55

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Terespol w pokoju nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30 (tel. 83 411 20 39)  oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok po kroku.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten powinien będzie przebiegać płynnie, bez opóźnień.

Spotkanie z Klubem Seniora „Złoty Wiek” w MałaszewiczachDrukuj

 • 18/10/2018 14:53:04

Kliknij aby powiększyćW dniu 16 października br. w świetlicy wiejskiej w Małaszewiczach z inicjatywy Pani Ewy Tymoszuk – Powiatowego Rzecznika Konsumentów zorganizowano spotkanie z naszymi seniorami.

Tematem spotkania były popularne „pokazy” – czyli jak ustrzec się przed firmami sprzedającymi cudownie „uzdrawiające materace”, sprzęt rehabilitacyjny, których wartość zakupu to minimum kilka tysięcy złotych. Zakupione zazwyczaj w dniu pokazu, na raty, umowa podpisywana na „kolanie”. Kolejnym poruszonym ciekawym tematem  były procedury reklamacyjne. Czyli jak reklamować zakupione przez nas przedmioty codziennego użytku: buty, sprzęt elektroniczny itp.

Zachęcamy Państwa do udziału w takich spotkaniach. Jeżeli będzie zainteresowanie z Państwa strony, to również zorganizujemy je w innych miejscowościach naszej Gminy.

Warsztaty kulinarne Koła Aktywnych Kobiet z Łobaczewa MałegoDrukuj

 • 18/10/2018 14:51:22

Kliknij aby powiększyćWe wrześniu Członkinie Koła Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego przeprowadziły warsztaty kulinarne w Szkołach podstawowych na terenie Gminy Terespol. Warsztaty były sfinansowane z pozyskanej dotacji przez Koło Aktywnych Kobiet z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Warsztaty cieszyły się powodzeniem. Dzieci uczyły się przygotowywania potraw regionalnych. Warsztaty były zakończone wspólną degustacją przyrządzonych potraw.

 

EWA NOWAK Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOL!Drukuj

 • 18/10/2018 14:50:57

Kliknij aby powiększyć16 października 2018r. na spotkaniu autorskim w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej mieliśmy okazję gościć Panią Ewę Nowak - polską pisarkę, pedagog terapeutę, oraz publicystkę.

>>> Galeria zdjęć <<<

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pani Ewa współpracuje z pismami „Cogito”, „Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”.W 2002 roku ukazała się jej pierwsza powieść – Wszystko, tylko nie mięta. Obecnie na rynku dostępnych jest już ponad trzydzieści tytułów. Twórczość pani Ewy podpowiada, jak sobie radzić w domu i w szkole, w dobrych i złych chwilach, z przyjaciółmi i z rodzicami. Odnosi się do wartości takich jak uczciwość, szczerość wobec siebie i innych, przyjaźń, miłość i szacunek dla drugiego człowieka. 

STAN JAKOŚĆI POWIETRZA

40,700,429 unikalne wizyty