MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

JESIENNY KIERMASZDrukuj

 • 03/10/2023 15:07:00

JESIENNY KIERMASZ

KONDOLENCJEDrukuj

 • 26/09/2023 10:24:19

„Nie umierają nigdy Ci,
o których pamiętamy
- bo pamięć to nieśmiertelność”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Naszego Kolegi Ś.P. Jerzego Lubeńczuka, sołtysa sołectwa Lechuty Małe w latach 1999-2023.

Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 26.09.2023 r. o godz. 14.00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Terespolu.


Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Wójt Gminy Terespol, Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi wszystkich kadencji, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, sołtysi Gminy Terespol.

PONOWNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIEDrukuj

 • 22/09/2023 11:55:44

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w dniach od 21 do 23 października 2023 roku* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ponownego ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola oraz łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
 • Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem o wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu.
 • Nie wolno dotykać szczepionki!
 • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry - należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • Ręce lub inne niezakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
 • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
 • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

* Termin akcji może ulec zmianie. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.

NOWOTWORY GŁOWY I SZYI - ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ W OW NFZDrukuj

 • 21/09/2023 09:59:54

ZAWODY W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW - MAŁASZEWICZE 2023Drukuj

 • 19/09/2023 12:42:24

INFORMACJADrukuj

 • 18/09/2023 15:08:03

INTERNET.GOV.PL został uruchomiony 1 grudnia 2022 roku. Można w nim sprawdzić jakie usługi szerokopasmowe są dostępne pod danym adresem oraz kto świadczy tam usługi. Poza tym istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na internet, zweryfikowania danych oraz zgłoszenia pustostanów.
Pełne wdrożenie systemu przewidywało podział prac na dwa etapy. Pierwszy z nich polegał na zasileniu danymi pochodzącymi od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz aktualizacji i uzupełnienia tych danych przez podmioty zobowiązane do sprawozdawczości do Systemu poprzez stronę INTERNET.GOV.PL. Następnie w grudniu 2022 r. podmioty zobowiązane do sprawozdawczości przekazały po raz pierwszy informacje o adresach budynków, w których mają możliwość świadczenia usług, a od 1 stycznia 2023 r. informacje te aktualizowane są na bieżąco. Drugi etap, dotyczący planów inwestycyjnych, wdrożony został z dniem 1 czerwca 2023 r. Aktualnie baza na stronie INTERNET.GOV.PL zawiera wszystkie zaplanowane dla niej funkcjonalności.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/internetgovpl-z-nowymi-funkcjami

DOFINANSOWANIE NA REMONT DROGI W KUZAWCEDrukuj

 • 15/09/2023 14:48:23

W dniu 13 września 2023r. Gmina Terespol reprezentowana przez Zastępcę Wójta Gminy Terespol Bogdana Daniluka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Marudy podpisała z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. Dofinansowanie dotyczy Remontu drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63.
Kwota dofinansowania wynosi 199 734,82 zł. Remont drogi gminnej obejmuje: wzmocnienie istniejącej konstrukcji, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami.

REKOLEKCJE KAPELANÓWDrukuj

 • 15/09/2023 11:47:50

W dniach 10 – 13 września w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej około 120 kapłanów, którzy pełnią posługę jako kapelani straży pożarnej na terenie całego kraju, odbywało swoje rekolekcje. W poniedziałek 11 września br. księża gościli również w  Urzędzie Gminy Terespol, podczas którego Wójt Krzysztof Iwaniuk przedstawił prezentację o gminie i jej strategicznym położeniu na Nowym Jedwabnym szlaku.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

 

OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 15/09/2023 08:36:53

AWANS DOWÓDCY BIALSKIEGO GARNIZONUDrukuj

 • 13/09/2023 15:20:12

9 września br. w Białej Podlaskiej z okazji Święta Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka, która również była okazją do oficjalnego pożegnania i podziękowania za służbę dotychczasowemu dowódcy bialskiego garnizonu ppłk Marcinowi Zimnemu.
Ppłk Marcin Zimny został awansowany na Szefa Sztabu w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Jego następcą w Białej Podlaskiej został ppłk Łukasz Ogrodowicz.
Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk podziękował panu pułkownikowi za owocną współpracę przy organizacji gminnych uroczystości patriotycznych, kultywowanie i pielęgnowanie pamięci historycznej oraz za działania garnizonu pod jego dowództwem mające na celu nasze bezpieczeństwo.

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 13/09/2023 15:11:23

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL

AKCJA  SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2023


Wójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.
W terminie od  dnia 18 września do 6 października 2023 r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2023”, w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 38.

Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:
1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. terenów użyteczności publicznej z wyłączeniem zakładów i przedsiębiorstw; w przypadku lasów państwowych - na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol, a Nadleśniczym).
3. Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
4. Planowana liczba uczestników.
5. Imię i nazwisko, nr telefonu i adres osoby organizującej akcję.
6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

Uwaga:
1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.
2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji,  miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.
Gmina Terespol zakupi worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy" oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.
Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w siedzibie EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7 na 2 dni przed planowaną akcją sprzątania w godzinach  od 800 do 1500.
Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas „Akcji Sprzątania Gminy Terespol - 2023" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Sprzątania Gminy Terespol

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECIDrukuj

 • 13/09/2023 14:47:01

PODZIĘKOWANIEDrukuj

 • 12/09/2023 12:51:11

„SILNA BIAŁO – CZERWONA”Drukuj

 • 06/09/2023 14:29:25

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. U. NIEMCEWICZA W NEPLACHDrukuj

 • 06/09/2023 13:49:29

W związku z niezgłoszeniem się żadnego kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora, Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk Zarządzeniem Nr 56/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. powierzył Pani Marioli Borodziuk pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach na okres od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
Pani Mariola Borodziuk jest doświadczonym pedagogiem. Od 1986 r. sprawowała funkcję Dyrektora Szkoły im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach. Cieszy się uznaniem i sympatią uczniów, rodziców, kadry szkoły, współpracowników i społeczności lokalnej.
Serdecznie dziękujemy Pani Marioli Borodziuk za wyrażenie zgody na powierzenie jej pełnienia obowiązków dyrektora szkoły i życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń.

82,425,395 unikalne wizyty