W gminie funkcjonuje Gminne Centrum Kultury. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzeniewielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców, podnoszenie poziomuedukacji kulturalnej i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, oraz współtworzenia jej wartości. 
 
W Gminnym Centrum Kultury funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna. 
 Gminna Biblioteka Publiczna
Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1
21-540 Kobylany

Tel. 83 411 20 60
Fax:83 411 20 69


Do kalendarza imprez lokalnych wpisał się Przegląd folklorystyczny „Kultura bez granic”, który jest organizowany zawsze na początku lipca ne terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach. Przegląd ma na celu prezentacje folkloru polskiego i białoruskiego, ukazanie przenikania kultur pogranicza , wzbogacenie form wymiany kulturalnej i oświatowej pomiędzy Gminą Terespol a miastem Brześć na bazie dotychczasowej współpracy.


Rozmiar: 10656 bajtów

Inne wydarzenia Kulturalne

Rozmiar: 10656 bajtów Przy Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach funkcjonuje chór młodzieżowy. Zespół preferuje pieśni charakterystyczne dla kulturowego pogranicza. Obok utworów sławiących uroku Podlasia, wykonuje pieśni białoruskie, ukraińskie i rosyjskie. Chór stworzył 11 lat temu i prowadzi do dzisiaj Janusz Rogalski. Obecnie chór tworzy 48 dziewcząt. Są to uczennice gimnazjum, liceum i technikum. Dziewczęta mogą liczyć na wskazówki dyrygenta, a także akompaniującego im muzyka Mariusza Polaka.

Rozmiar: 10656 bajtów Zespół Tańca Ludowego „Obertas” istnieje już od 1997 r. W chwili obecnej działa pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie. Zespół zrzesza dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości. Kadrę podstawową stanowi grupa z Łobaczewa Małego, a od 2006 r. powiększył się o dwie kolejne grupy. Działalność zespołu skupiona jest na prezentacji piosenek i tańców folklorystycznych z różnych terenów Polski. Obecnie zespół liczy około 90 osób.

 

 
Występ ludowego zespołu "Obertas" podczas Kultury bez granic


Występ ludowego zespołu "Obertas" podczas Kultury bez granic 2010

Występ ludowego zespołu "Obertas" podczas dnia Matki w Łobaczewie Małym

Zespół Białych Aniołów to zespół musicalowy Zespołu Szkół im.Orła Białego w Kobylanach i 44 Drużyny Harcerskiej Orzeł Biały Kobylany. Rok założenia 2008 (luty). Założycielem zespołu jest Artur Chomiuk , Rafał Barszczewski.

Album zdjęć Zespołu "Białe Anioły".

 

 

 

 

Zespół wokalny GOK działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie.

 

 

 

 

 

 

 

Orlik 2012 - Kompleks boisk przy Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach został wybudowany w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. W skład kompleksu wchodzą: boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do piłki siatkowej i koszykowej z kpl. sprzętu oraz boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boiska zostałyogrodzone, oświetlone i zainstalowano odwodnienie. Wykonano również dojścia utwardzone z pochylniamidla osób niepełnosprawnych. Wykorzystano zaplecze sanitarneistniejące w budynku sali sportowej.

Zespół breakdance „East border crew” działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie.