Oświata w Gminie

Równorzędnym - do likwidacji infrastrukturalnych zapóźnień cywilizacyjnych - priorytetem w działaniach władz gminy Terespol była oświata, szczególnie po przejęciu przez gminę szkół podstawowych. Pierwsza szkolną inwestycją była budowa Szkoły Podstawowej w Kobylanach. Powstał nowowczesny obiekt szkolny. Gmina gruntownie zmodernizowała Szkołę Podstawową w Małaszewiczach. W obu szkołach wybudowano sale gimnastyczne. Budynki szkolne w tym również Szkoła Podstawowa w Neplach zostały wyposażone w nowoczesne kotłownie ekologiczne. Znakomitej poprawie uległo wyposażenie szkół, dysponujących obecnie m..in. pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu. Warto też podkreślić, że gmina utrzymuje Przedszkole Publiczne w Małaszewiczach.

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, a w nim: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Szkoła liczy 211 uczniów i wychowanków, w tym :
6 oddziałów szkoły podstawowej - 141 uczniów,
3 grupy w przedszkolu - 70 wychowanków.

Rozmiar: 18750 bajtów

 

Plac zabaw dla dzieci


Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach, w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa i ddział przedszkolny. Szkoła liczy112 uczniów, w tym:

6 oddziałów szkoły podstawowej – 100 uczniów,

1 oddział przedszkolny- 12 uczniów.

Rozmiar: 18903 bajtów

Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, a w nim: Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny i Publiczne Gimnazjum .

Szkoła liczy 403 uczniów, w tym:

2 oddziały przedszkolne - 34 uczniów,
8 oddziałów szkoły podstawowej – 182 uczniów,
7 oddziałów gimnazjum - 153 uczniów.

 

Rozmiar: 18994 bajtów

 

Rozmiar: 15375 bajtówZespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

www.malaszewicze.com

Kierunki kształcenia:
 • Liceum ogolnokształcące:
  • policyjna
  • straż graniczna
  • integracja europejska
  • obsługa celna
 • technikum:
  • technik mechanik
  • technik teleinformatyk
 • zawodowa:
  • elektromechanik
  • mechanik pojazdów samochodowych
 • policealne:
  • technik spedytor