Zakład Magazynowania paliw Nr 22 w Małaszewiczach jest najważniejszym pod względem operacyjnym i jakościowym na tzw. Åšcianie Wschodniej kraju. Zakład poprzez własne bocznice kolejowe połączony jest za pośrednictwem węzła kolejowego w Małaszewiczach szerokim torem z systemem kolejowym państw b. ZSRR i torem normalnym z europejską siecią kolejową.

Zakład oferuje usługi w zakresie:
- przyjmowania produktów naftowych z transportu kolejowego i ich składowania,
- załadunku do cystern kolejowych i autocystern
- przeładunku produktów naftowych z toru szerokiego na znormalizowany
- komponowania paliw
- obsługi laboratoryjnej.