MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Grudzień 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

Infrastruktura komunalna

Gmina Terespol to przede wszystkim mieszkańcy. Zrobiliśmy wiele, by ludziom żyło się tu lepiej - wszystkie wsie połączone są siecią wodociągową i kanalizacyjną, we wszystkich funkcjonuje system odbioru śmieci, są stelefonizowane i oświetlone, mają dobrze rozwiniętą sieć dróg utwardzonych.

W chwili startu samodzielnej gminy Terespol do życia sieć kanalizacyjną miały tylko Małaszewicze, i to sieć zakładową, wykonaną na potrzeby suchego portu PKP. Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków PKP o przepustowości 1 000 m3/dobę obsługiwała także firmy funkcjonujące w Małaszewiczach. Z oczyszczalni tej korzysta dzisiaj także największa miejscowość gminy - Małaszewicze (Osiedle), wyposażone w ostatnich latach w kanalizację grawitacyjną.
Własnymi zakładami oczyszczania ścieków sanitarnych i technologicznych dysponują Zakład Magazynowania Paliw nr 22 "Naftobazy" o przepustowości 25 m3/dobę.
Zagrodowe oczyszczalnie ścieków są drugim z trzech elementów systemu kanalizacji gminy Terespol. Kolejnym jest oczyszczalnia ścieków w Koroszczynie - centralna oczyszczalnia w wiejskim obszarze zabudowy gminy. Została ona wybudowana dla potrzeb Terminala Samochodowego w Koroszczynie na terenie wsi Koroszczyn, w odległości ok. 2 km od terminalu. Czynny udział gminy Terespol w budowie tej oczyszczalni sprawił, że będzie ona w stanie przyjąć ścieki z miejscowości o zwartej zabudowie, położonych w pobliżu Koroszczyna. We wsiach Koroszczyn, Małaszewicze Małe, Małaszewicze Duże, Lechuty Duże, Łobaczew Duży i Łobaczew Mały powstały już społeczne komitety, które będą współdziałać w budowie przykanalików i sieć kanalizacyjnych. Z tych miejscowości ścieki popłyną do oczyszczalni w Koroszczynie. Zadecydowano, że wieś Koroszczyn zostanie wyposażona w kanalizacje grawitacyjną, a pozostałe wsie - w kanalizację ciśnieniową.Na terenie Gminy Terespol rozdzielcza sieć wodociągowa liczy 117,24 km przy jednoczesnym funkcjonowaniu 1.508 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 47,4 km. Na terenie Gminy Terespol 96,5% mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej.
Kanalizacja sanitarna (grawitacyjna i ciśnieniowa) w gminie liczy 43,8 km, odprowadza ścieki z 645 budynków. Liczba gospodarstw domowych korzystających z sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej wynosi 1.198, co stanowi 56,1% ogółu gospodarstw gminy. Do powyższego należy dodać 457 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, co daje wskaźnik 77,5%.
W 1992 roku drogi i ulice wiejskie oświetlało 138 lamp żarowych. Dziś teren gminy oświetla 1500 energooszczędnych lamp sodowych i LED.
Od 2006 roku gmina Terespol, jako jedna z kilku w Polsce, umożliwia mieszkańcom bezpłatny dostęp do internetu.

 


Budowa lamp LED na osiedlu Małaszewicze


Rozwiązany problem gospodarki odpadami stałymi

W 1990 roku wybudowano wysypisko nieczystości stałych w Lebiedziewie,  o  powierzchni  1,24  ha,  z  uszczelnionym  podłożem i wyznaczoną strefą ochrony sanitarnej. W tymże roku na wysypisko trafiło zaledwie około 2 ton odpadów.
Dziś  90  proc.  gospodarstw  domowych w  gminie  ma  podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych. Wskaźnik ten nabiera jeszcze większego wymiaru, jeśli zestawimy go z faktem, że zaledwie 30 proc. gmin  w  Polsce  zajmuje  się  w  większym  lub  mniejszym  stopniu gospodarką odpadami. Na wysypisko w Lebiedziewie w 2009 roku trafiło ponad 1000 ton odpadów.
Od 2004 roku rozpoczęto w gminie Terespol selektywną zbiórkę odpadów.


Na wysypisko trafiło 1000 ton odpadów 90% mieszkańców ma podpisane umowy na wywóz nieczystości 

Skok cywilizacyjny

BEZPŁATNY INTERNET W GMINIE TERESPOL - Od 2007 roku gmina Terespol, umożliwia mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu.
W chwili obecnej 1027 użytkowników korzysta z gminnego Internetu.
55,040,296 unikalne wizyty