Rozmiar: 24263 bajtów Przez gminę przebieg linia kolejowa prowadząca z Warszawy przez Siedlce- łuków-Białą Podlaskę do Brześcia (Białoruś). Linia ta została zbudowana przez Rosjan w II połowie XIX w. Do Terespola pierwszy pociąg przyjechał w 1867 r., do Brześcia dotarł 1 marca 1870 r. albowiem 3 lata trwała budowa gigantycznych nasypów ziemnych przez bagna nadbużańskie oraz żelaznego mostu na Bugu.
Droga ta zwana warszawsko- terespolską połączyła Warszawę z Moskwą, a z czasem stała się fragmentem szlaku kolejowego z portu w Nachodce koło Władywostoku na Wybrzeże Pacyfiku z Londynem i Madrytem. Obecnie szlak ten w nomenklaturze transportu międzynarodowego nosi oznaczenie E-20. W granicach gminy Terespol ma on tory o rozstawie europejskim i "szerokim" umożliwiającym wjazd do portu przeładunkowego w Małaszewiczach wagonów kolei WNP. Układ torowy w suchym porcie jest bardzo rozbudowany - liczy łącznie ok. 600 km torów wąskich i szerokich.
Ruch pasażerski w gminie obsługują przystanki PKP w Małaszewiczach, Kobylanach i dworzec PKP w Terespolu, przeznaczony także dla ruch międzynarodowego.
Na Terminalu pracują służby celne, weterynaryjne, przedstawiciele Sanepidu i Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na terminalu są kontrolowane wszystkie artykuły pochodzenia zwierzęcego (jadalne i niejadalne), wjeżdżające pociągami ze Wschodu do krajów UE, a także towary eksportowane z terenu Unii, choć pochodzące z krajów pozaunijnych, np. Szwajcarii, USA czy Kanady.


Modernizacja linii kolejowej