WOLNY OBSZAR CELNY MAŁASZEWICZE
24 marca 1993 roku Rada Ministrów RP utworzyła WOC w Małaszewiczach, obejmujący teren o powierzchni 166ha, położony pomiędzy drogą krajową nr 2, a suchym portem PKP w Małaszewiczach.
POTENCJAŁ GOSPODARCZY GMINYGłównym zadaniem Wolnego Obszaru Celnego Małaszewicze jest ułatwienie miedzynarodowej wymiany towarowej i obsługą ładunków w tranzycie. Na terenie WOC dozwolona jest każda działalność przemysłowa, usługowa lub handlowa. Jedyne wyłączenie dotyczy handlu detalicznego. Na terenie Wolnego Obszaru Celnego Małaszewicze działają firmy m.in.: ADAMPOL,  GASPOL natomiast w jego sąsiedztwie: DAROCHA, TRASA, TRANSBET I ALEKSANDRA i kilka innych.
Obecność tych firm oznacza nowe miejsca pracy na terenie gminy.

 

Nieruchomość (166,41 ha ) - Jest to wydzielony teren , położony w bardzo atrakcyjnym miejscu pomiędzy międzynarodową drogą E-30 a “suchym” portem przeładunkowym PKP w Małaszewiczach. Teren WOC usytuowany jest w odległości 8 km od granicy Polski z Białorusią. Trzy przejścia graniczne umożliwiają przepływ ludzi i towarów na granicy polsko - białoruskiej.
Proponowane wykorzystanie terenu - działalność przemysłowo - produkcyjna, usługowa, składowa, handlowa z wyłączeniem handlu detalicznego.
Uzbrojenie terenu -sieć wodociągowa, elektryczna, telefoniczna, kanalizacyjna, bocznica kolejowa z torem szerokim i normalnym, droga główna przystosowana do ruchu ciężkiego.
Dostępność komunikacyjna - piesza, samochodowa, kolejowa.
Informacja o terenach przyległych - bezpośrednie sąsiedztwo “Suchego Portu Przeładunkowego” w Małaszewiczach.
Forma zbycia nieruchomości - dzierżawa,wieczyste użytkowanie.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Terespol.

Uroczyste otwarcie nowej płyty postojowej firmy Adampol

Firma "GASPOL"

Firma "Darocha"

Firma "Transbet"