Gmina Terespol po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej stała się jej zewnętrzną granicą. Ruch graniczny odbywa się przez 3 przejścia graniczne zlokalizowane na terenie gminy:
- w Koroszczynie Kukurykach dla TIR;
- w Terespolu ( przejście „Warszawski Most”) dla samochodów osobowych i autobusów;
- przejście kolejowe (Małaszewicze - Terespol).Terminal w Kobylanach
Budowa terminalu zgodnego z zaleceniami unijnymi trwała dwa lata. Pracują tutaj służby celne, weterynaryjne, przedstawiciele Sanepidu i Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na terminalu są kontrolowane wszystkie artykuły pochodzenia zwierzęcego (jadalne i niejadalne), wjeżdżające pociągami ze Wschodu do krajów UE, a także towary eksportowane z terenu Unii, choć pochodzące z krajów pozaunijnych, np. Szwajcarii, USA czy Kanady. Dodatkowo kontroli podlegają karmy dla zwierząt oraz składniki pasz do tuczu Do budynku służb weterynaryjnych i fitosanitarnych prowadzą z jednej strony tory szerokie, z drugiej zaś standardowe. Dzięki specjalnym rękawom dokowym i pomostom, zawartość wagonów może być przeładowywana z pociągu do kontenera kolejowego lub do samochodu-chłodni.
Terminal w Samochodowy w Koroszczynie
Terminal został zlokalizowany w odległości 5 km od przejścia granicznego Kukuryki - Kozłowicze. Z granicą państwa połączono go drogą celną, trwale oddzieloną od ruchu lokalnego i przez całą dobę monitorowana. Terminal o powierzchni 29,5 ha złożony jest z części budżetowej oraz komercyjnej. W części budżetowej dokonuje się odpraw celnych towarów, zaś w części komercyjnej mieszczą się agencje spedycyjne, bank, punkty handlu detalicznego. Docelowa przepustowość terminalu została określona na 4 tys. pojazdów w ciągu doby. Część komercyjna zarządzana jest przez Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Koroszczynie. W przyszłości przez to przejście przewidywany jest ruch tranzytowy samochodów i autobusów.
Przejście graniczne kolejowe
Rozmiar: 23560 bajtówZnajduje na szlaku E-20 łączącym Paryż i Londyn z Moskwą i Władywostokiem towarowe i osobowe
Przejście graniczne samochodowe
Przejście drogowe dla samochodów osobowych (Terespol - Most Warszawski) obsługujące około 1 mln aut rocznie