Gmina Terespol położona jest w południowo- wschodniej części województwa lubelskiego, na terenie powiatu bialskiego. W 25 sołectwach na powierzchni 141 km kw. mieszka 6490 osób (grudzień 2020).

Gmina Terespol jest gminą graniczną, rozciąga się z północy na południe w środkowym biegu Bugu - granicznej rzeki między Polską a Białorusią. Specjalnym atutem gminy są przecinające się szlaki komunikacyjne: droga E-30 łącząca Lizbonę i Londyn z Moskwą przez Paryż - Berlin - Warszawę - Mińsk oraz linia kolejowa E-20 z Paryża do Moskwy, tworzące europejski korytarz transportowy nr 2. Ruch graniczny odbywa się przez trzy przejścia graniczne zlokalizowane na terenie gminy:

  • w Kukurykach dla TIR-ów;
  • "Warszawski Most" (Terespol) dla samochodów osobowych i autobusów;
  • przejście kolejowe.

Z północy na południe przecina gminę wzdłuż Bugu. Ważna droga nr 698 łącząca łosice przez Janów Podlaski - Terespol z Włodawą i dalej Chełmem i Hrubieszowem.
Przez teren gminy przepływają dwie duże rzeki Podlasia - Bug i Krzna oraz mniejsza Czapelka. Najwyższym wzniesieniem na obszarze gminy jest wzgórze koło Bohukał o wysokości 163,3 m npm.
Krajobraz gminy charakteryzują dwa typy:
- dolinny - od szerokodolinnego na południu po przełomowy na północy z mozaiką łąk, pastwisk, pól, łęgów, starorzeczy i skupionego osadnictwa wiejskiego (z enklawą miasta Terespol),
- wysoczyznowy - głównie w centralnej części gminy - z dużym udziałem pól, lasów, osadnictwa i terenów komunikacyjnych.

Gmina Terespol na początku swojego powstania liczyła 8018 mieszkańców

Obecnie zajmuje powierzchnię 141 km2 i liczy 6490 mieszkańców.
W skład gminy wchodzi 25 sołectw.


Satelitarne położenie Urzędu Gminy Terespol

Wyświetl większą mapę

Mapa gminy z podziałem na sołectwa