Skład rady:
Mieczysław Romaniuk - Przewodniczący Rady Gminy
tel. 834112046
e-mail:
rada@gminaterespol.pl
  • Halina Ostapczuk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

KOMISJA BUDŻETOWO - FINANSOWA I SPRAW  SPOŁECZNYCH
1) Artur Łozak - Przewodniczący Komisji
2) Gabriel Gryciuk
3) Marek Kuć
4) Józef Śreniawski
5) Jarosław Wasil
6) Wiesław Kowalski
KOMISJA REWIZYJNA
1) Jan Krzyżanowski - Przewodniczący Komisji
2) Łukasz Dragun
3) Jolanta Gawryluk
4) Edyta Wójcik
5) Waldemar Kopcewicz
6) Arkadiusz Kędzierawski
7) Janusz Semeniuk