Przewodniczący Rady Gminy Terespol – Łukasz Dragun

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Terespol – Arkadiusz Kędzierawski

tel. 834112046
e-mail:
rada(@)gminaterespol.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Imię i nazwisko radnego

Funkcja

1.

Tomasz Kazimierak

Przewodniczący

2.

Marcin Bazyluk

Wiceprzewodniczący

3.

Janusz Semeniuk

członek

4.

Jan Krzyżanowski

członek

5.

Gabriel Gryciuk

członek 

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Imię i nazwisko radnego

Funkcja

1.

Gabriel Gryciuk

Przewodniczący

2.

Mirosław Kozak

Wiceprzewodniczący

3.

Jolanta Gawryluk

członek

4.

Kamila Panasiuk

członek

5.

Edyta Łozak

członek

6.

Tomasz Kazimierak

członek

 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 

Imię i nazwisko radnego

Funkcja

1.

Edyta Łozak

Przewodniczący

2.

Kamila Panasiuk

Wiceprzewodniczący

3.

Robert Kwieciński

członek

4.

Andrzej Jawtoszuk

członek

5.

Adam Moroz

członek

6.

Marcin Bazyluk

członek

7.

Mirosław Kozak

członek