CZERWIEC 2013 R. NR 5


W TYM NUMERZE:
-DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ IM.ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH
-DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH
-DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. U. NIEMCEWICZA W NEPLACH
-ABSOLUTORIUM UDZIELONE, ZAWODY POWIATOWE
-JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z POWIATU BIALSKIEGO,
-POWIATOWE ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH, ZAWODY
-OSP W PRATULINIE,
-CZYSTA GMINA W TWOICH RĘKACH,
-RAZEM NA CAŁE ŻYCIE
Kalendarz
27/01/2023 09:02:06
Pobrań
Pobierz 46

Pobierz:
Pobierz