Download > Publikacje > MONOGRAFIA 1992-2017

MONOGRAFIA 1992-2017


Gmina Terespol ma 25 lat!
Wydaje się że to nie dużo, ale podsumowując ten okres odtworzenie samorządu w III RP zmieniło oblicze naszej gminy. Przez ostatnie 25 lat wspólnie dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego w infrastrukturze
komunalnej i społecznej, a otwarcie na inwestycje zewnętrzne przysporzyło znaczącego wzrostu dochodów i uplasowało naszą jednostkę w czołówce rankingów ogólnopolskich. Wynika z nich, że doganiając przegoniliśmy, a w zrównoważonym rozwoju w swojej kategorii, na 1600 gmin wiejskich w Polsce w 2017 roku zajmujemy 54 miejsce. To był najlepszy czas w całej historii naszych ziem dla przyspieszonego rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców. Można powiedzieć, że przez ten czas tak naprawdę uwierzyliśmy w samorząd, pokazaliśmy, że z najgorszej gminy w ówczesnym województwie bialskopodlaskim staliśmy się jednymi z najlepszych w Polsce!
Wszystkie te działania były możliwe wyłącznie dzięki wzajemnej współpracy wszystkich związanych na przestrzeni ostatnich 25 lat z samorządem gminy Terespol oraz stabilności i ciągłości władzy samorządowej. Dziękuję wszystkim za zaufanie. To właśnie dzięki wzajemnej życzliwości naszych mieszkańców, radnych,
pracowników i wszystkich ludzi dobrej woli , którzy na przestrzeni tego ćwierćwiecza byli cząstką naszego samorządu dzisiaj możemy śmiało patrzeć w przyszłość i być naprawdę dumni z naszej „Małej Ojczyzny”.
Kalendarz
27/01/2023 11:19:25
Pobrań
Pobierz 17

Pobierz:
Pobierz