NR 3 KWIECIEŃ


W tym numerze:
- KOŁO AKTYWNYCH KOBIET Z NAGRODĄ NA
LUBELSKIEJ MAJÓWCE
- UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 227 ROCZNICĘ
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
- AKCJA SADZENIA „DĘBU WOLNOŚCI"
- Z WIZYTĄ U BIAŁORUSKICH KOLEGÓW
- ETAP GMINNY KONKURSU WIEDZY
PREWENCYJNEJ "JESTEM BEZPIECZNY"
- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUŻBIE
MIESZKAŃCÓW WSI
Kalendarz
24/01/2023 13:42:47
Pobrań
Pobierz 22

Pobierz:
Pobierz