Kalendarz: Tydzień | Miesiąc | Rok | Szukaj   O...

Wydarzenie 17.09.2018
Odpady zmieszane - Bohukały, Lechuty Duże, Lechuty Małe, Łęgi, Łobaczew Duży, Łobaczew Mały, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Neple, Samowicze, Starzynka
Eksport
Odpady zmieszane
Jarek - 02/08/2018 07:47:33 - Odpady zmieszane (zab.jednorodzinna)

Wydarzenie 17.09.2018
Odpady segregowane - Bohukały, Lechuty Duże, Lechuty Małe, Łęgi, Łobaczew Duży, Łobaczew Mały, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Neple, Samowicze, Starzynka
Eksport
worek żółty (tworzywa sztuczne, papier, metal)
Jarek - 02/08/2018 07:50:09 - Odpady segregowane - worek żółty i czarny (zab.jednorodzinna)