MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Lipiec 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

Pobierz pliki

Kategorie
     Wnioski i formularze
Referat Finansowo-Podatkowy 2020
Deklaracje Podatkowe 2020(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2019
Deklaracje Podatkowe 2019(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2018
Deklaracje Podatkowe 2018(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2017
Deklaracje Podatkowe 2017(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2016
Deklaracje Podatkowe 2016(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2015
Deklaracje Podatkowe 2015(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2014
Deklaracje Podatkowe 2014(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2013
Deklaracje Podatkowe 2013(proszę kliknąć w zakładkę)
Referat Finansowo-Podatkowy 2012
Deklaracje Podatkowe 2012(proszę kliknąć w zakładkę)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków
Pobrano razy: 345
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2009 r.

Podanie o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew
Pobrano razy: 706

Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Pobrano razy: 249

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest
Pobrano razy: 1545

WNIOSEK o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku
Pobrano razy: 647
WNIOSEK
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Pobrano razy: 160

O wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni
Pobrano razy: 166
O wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni w trybie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pobrano razy: 286

Wniosek o udostępnienie danych osobowych
Pobrano razy: 204

Deklaracja o wysokości dochodu
Pobrano razy: 146

EWIDENCJA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
Pobrano razy: 201

OPIS OBIEKTU (pola biwakowego)
Pobrano razy: 159

WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów
Pobrano razy: 160
WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE
Pobrano razy: 422

ZAWIADOMIENIE
Pobrano razy: 394
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol.

ZGŁOSZENIE
Pobrano razy: 147
ZGŁOSZENIE
zmiany wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIU IMPREZY
Pobrano razy: 494

Pismo - Dzień Otwartych Drzwi w ARiMR
Pobrano razy: 390

Oświadczenie, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych
Pobrano razy: 315
Informuję wszystkich zainteresowanych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek powodzi 2010 roku, że oświadczenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Terespol pok. nr 7.
Dotyczą one: rodzaju uszkodzonej uprawy, położenia uprawy, średniego plonu, szacowanego plonu, powierzchni uprawy uszkodzonej, średniej ceny sprzedaży oraz prognozowanej ceny sprzedaży.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pobrano razy: 515
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą.

Oświadczenie, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek powodzi 2013 roku
Pobrano razy: 233

Wniosek o wydanie zaświadczenia np. o nie posiadaniu ziemi
Pobrano razy: 92
Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku rolnego.

Wniosek do usunięcia wyrobów zawierających azbest
Pobrano razy: 227

DOTACJE DO KOLEKTORÓW 2014
Pobrano razy: 752

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
Pobrano razy: 410

Fomularz CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pobrano razy: 252
http://prod.ceidg...ms.engine/

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
Pobrano razy: 83

Wniosek na dofinansowanie inwestycji
Pobrano razy: 109
Wniosek na dofinansowanie inwestycji: przydomowej oczyszczalni ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

WNIOSEK I REGULAMIN
Pobrano razy: 189
WNIOSEK I REGULAMIN
przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

BROSZULA - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE TERESPOL
Pobrano razy: 74

49,097,933 unikalne wizyty