Kategorie
     Inne


Apel do przewodniczącego prof. Jerzego Buzka ws. usytuowania w Lublinie
Pobrano razy: 341
Apel do przewodniczącego prof. Jerzego Buzka ws. usytuowania w Lublinie Biura Informacyjnego Parlamentu

Budżety gmin powiatu bialskiego na tle najbogatszych gmin w Polsce (na podstawie danych z 2008 rok
Pobrano razy: 2358

Centrum Gminy Terespol - koncepcja
Pobrano razy: 525

Decyzja przydatności wody
Pobrano razy: 817
Decyzja przydatności wody

Folder propozycji wykorzystania historycznych obiektów Białoruskich
Pobrano razy: 1124

Formularz zgłoszenia "CZYSTA GMINA W TWOICH RĘKACH"
Pobrano razy: 59

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na szkolenie pt.: ”DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE SPRZYJAJĄCE BIORÓŻNORODNOŚC
Pobrano razy: 18

GASPOL - informacje na temat środków bezpieczeństwa
Pobrano razy: 773

Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków
Pobrano razy: 32
Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020.

Informacja o sposobie glosowania
Pobrano razy: 222

Informacje dot. powodzi
Pobrano razy: 100

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
Pobrano razy: 726

List Generalnego Komisarza Spisowego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Pobrano razy: 335
List Generalnego Komisarza Spisowego
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

LIST INTENCYJNY „Aktywne Pogranicze"
Pobrano razy: 634

List Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego
Pobrano razy: 321

MAMMOGRAFIA Biała Podl.
Pobrano razy: 427

MAMMOGRAFIA Powiat bialski
Pobrano razy: 430

NOWA NUMERACJA TELEFONICZNA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pobrano razy: 3880

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r.
Pobrano razy: 46
W związku z Rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Pobrano razy: 670

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011 ROKU
Pobrano razy: 537

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
Pobrano razy: 620
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wszczżciu postżpowania administracyjnego na wniosek Ministra Infrastruktury
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
Pobrano razy: 644
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r.
Pobrano razy: 149

OGŁOSZENIE STAROSTY BIALSKIEGO
Pobrano razy: 431
OGŁOSZENEI STAROSTY BIALSKIEGO

Oświadczenie -Rodzaje uszkodzenia upraw w gospodarstwie
Pobrano razy: 522

Oświadczenie 2011, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek podtopień upraw w marcu i
Pobrano razy: 929

Oświadczenie na przekazanie materiałów
Pobrano razy: 32

Pismo Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Pobrano razy: 311

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pobrano razy: 1359