MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WYMIANA DOWODóW OSOBISTYCHDrukuj

  • 19/07/2007 08:26:09

WóJT GMINY TERESPOL

INFORMUJE

 

W dniach 19 sierpnia 2007 r. (niedziela) i 16 września 2007 r. (niedziela) w godz. 800 – 1500 w Urzędzie Gminy w Terespolu odbędzie się kampania promocyjna przyspieszenia wymiany dowodów osobistych, które tracą ważność po 31 grudnia 2007 r.

W ramach akcji:

  • Urząd Gminy zorganizuje kilka stanowisk obsługi interesantów, a pracownicy Urzędu pomogą wypełnić wniosek,
  • będzie otwarty Urząd Stanu Cywilnego w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 130,
  • będzie możliwość wykonania zdjęć u fotografa w Terespolu (na przeciwko poczty)

 

Aby wymienić dowód należy:

  • wypełnić wniosek i złożyć go osobiście w pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy w Terespolu oraz dołączyć do niego 2 fotografie,
  • dołączyć dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł (opłatę uiszcza się w Urzędzie Gminy)
  • dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która nie wstąpiła w związek małżeński lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, (odpisy dla potrzeb wymiany dowodów są wydawane bezpłatnie w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie działania którego osoba urodziła się lub wstąpiła w związek małżeński – odpisy można uzyskać droga pocztową).

Osoby, których akty sporządzone zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego w Terespolu nie dostarczają odpisów, a jedynie są zobowiązane do uzyskania potwierdzenia na wypełnionym wniosku o wymianę dowodu w USC Terespol.

UWAGA!

Dla mieszkańców wsi Lebiedziew zostanie zorganizowana odrębna akcja wymiany dowodów ze względu na ustalenie nazw ulic (informacja o terminie zostanie podana odrębnie).

77,691,780 unikalne wizyty