MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Otwarcie nowej placówki Straży Granicznej w BohukałachDrukuj

  • 22/10/2009 08:58:42

NOWA PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ

22 października odbyło się oficjalne otwarcie nowej placówki Straży Granicznej w Bohukałach. W uroczystości uczestniczyli komendant główny straży granicznej Leszek Elas, wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz lokalnych władz samorządowych.

Strażnica w Bohukałach jest jedną z 18 granicznych jednostek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Do systemu ochrony granicy została włączona 15 października. Na stanowisko Komendanta placówki w Bohukałach powołany został ppłk Ryszard Marczuk. Terytorialny zasięg działania Placówki SG w Bohukałach wynosi ponad 28 km. Placówka graniczy od północy z PSG w Janowie Podlaskim i od południa z PSG w Terespolu.

Strażnica w Bohukałach jest jedną z nowocześniejszych placówek na granicy wschodniej. Budowa kompleksu trwała blisko dwa lata. W jego skład wchodzą trzy budynki: główny (m.in. z pomieszczeniami administracyjnymi i izbami zatrzymań dla kilkunastu osób), mieszkalny (w którym jest 8 mieszkań służbowych) oraz garażowo-techniczny.

Inwestycja ta powstała w ramach realizacji zapisów ustawy "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2007-2009".Koszt inwestycji wyniósł ponad 11 mln zł

D.Wowczeniuk

Galeria zdjęć

77,819,015 unikalne wizyty