MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

22 października br. odbyło się 13 posiedzenie Komitetu Sterującego Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego Nr IIDrukuj

  • 23/10/2009 13:06:02

ROZMAWIALI O PROBLEMACH

W dniach 22 października br. odbyło się 13 posiedzenie Komitetu Sterującego Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego Nr II. Tym razem przedstawiciele Niemiec, Polski, Białorusi i Rosji – uczestnicy spotkania – postanowili rozmawiać o problemach korytarza w gminie Terespol, przez którą przebiega ten strategiczny szlak transportowy. Posiedzenie rozpoczęło się w hotelu Feniks w Małaszewiczach od prezentacji gminy Terespol przez jej gospodarza Wójta Krzysztofa Iwaniuka oraz Zastępcy Dyrektora PKP Cargo S.A. Mazowiecki Zakład Spółki
w Warszawie/Małaszewicze Jarosława Tarasiuka, który przedstawił informację na temat działalności spółki.

Głównym punktem spotkania była wizytacja terenowa, podczas której dokonano przeglądu obecnego stanu infrastruktury transportowej i granicznej, odwiedzając m.in. przejście graniczne w Terespolu , nowy terminal kontenerowy w Małaszewiczach oraz Wolny Obszar Celny. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Infrastruktury i jest to związane z pełnieniem przez stronę polską przewodnictwa w Korytarzu II na lata 2008-2009.

Korytarz Nr II biegnie od Berlina przez Warszawę, Mińsk, Moskwę do Niżnego Nowgorodu, i stanowi jeden z najważniejszych międzynarodowych szlaków transportowych w Europie. Składa się z dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej E 20 oraz połączenia drogowego E 30. W Polsce drogowy komponent Korytarza II będzie stanowiła realizowana autostrada A-2. Ogólna długość pasa Korytarza II wynosi ok. 2200 km, w tym część polska – ok. 680 km.

Dla właściwego zarządzania problemami korytarzy transportowych Komisja Europejska powołała komitety sterujące, działające na poziomie ministerstw odpowiedzialnych za transport w krajach, przez które dany korytarz przechodzi. Podstawą prawną współpracy czterostronnej (Niemcy – Polska – Białoruś – Rosja) w Korytarzu II jest Memorandum of Understanding z 1995 roku zawarte pomiędzy ministrami odpowiedzialnymi za transport ww. państw. Korytarz II jest jednym z dziesięciu pan-europejskich korytarzy transportowych w Europie utworzonych podczas Pan-Europejskich Konferencji Transportowych na Krecie w 1994 roku i w Helsinkach w 1997 roku.

Obecnie II Korytarz Pan-Europejski wpisuje się w inicjatywę Wymiaru Północnego Unii Europejskiej, który swoim zasięgiem obejmuje państwa regionu basenu Morza Bałtyckiego oraz obszar Europy Północno – Wschodniej, na którym znajduje się styk granic UE, Rosji i innych państw WNP. Jednym z kluczowych technicznych problemów Korytarza II jest występowanie wąskich gardeł oraz granica dwóch różnych systemów kolejowych o prześwitach torów 1435 i 1520 mm. Fakt ten znacznie spowalnia płynność ruchu tranzytowego i obniża konkurencyjność transportu kolejowego. Podobny problem zbyt długiego czasu oczekiwania na odprawę na granicy polsko – białoruskiej występuje w transporcie drogowym. Korytarz ten posiada jednakże wielki, ciągle nie w pełni wykorzystany potencjał przewozowy w ruchu tranzytowym Europa – Azja.

D.Wowczeniuk

89,865,972 unikalne wizyty