MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GMINA TERESPOL PRZYJAZNA OÅšWIACIE I JEJ PRACOWNIKOMDrukuj

  • 26/10/2009 08:43:25

GMINA TERESPOL PRZYJAZNA OÅšWIACIE I JEJ PRACOWNIKOM

Zarząd Lubelskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego ogłosił wyniki rankingu „Gmina przyjazna oświacie i jej pracownikom”. Ogłoszenie wyników i wręczenie tytułów odbyło 23 października br. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli TON w Lublinie podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP, poświęconego głównie obchodom 70 rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Posiedzeniu przewodniczyła Celina Stasiak - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, a gośćmi uroczystości byli m.in. : Pani Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski, Sławomir Broniarz - Prezes ZNP, Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty, nauczyciele TON: Piotr Pruss z Lublina, Maria Zdanowska z Łukowa, Helena Metera z Lublina, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Lubelszczyzny, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z całego województwa, członkowie i sympatycy Związku.

W pierwszej cześć programu został wygłoszony przez Marię Jędryczkowską - Wiceprzewodniczącą Krajowej i Okręgowej SEiR okolicznościowy referat na temat działalności Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na Lubelszczyźnie oraz zostały wręczone okolicznościowe medale oraz dyplomy byłym nauczycielom TON na Lubelszczyźnie oraz przedstawicielom władz rządowych i samorządowych z terenu województwa lubelskiego.

Tajna Organizacja Nauczycielska powstała w październiku 1939 roku w Warszawie. Powołano ją z inicjatywy działającego w podziemiu Zarządu Głównego Nauczycielstwa Polskiego. Głównym zadaniem TON była koordynacja nauczania w warunkach konspiracyjnych. Na terenie miasta Lublina działało tajne nauczanie, prowadzone zarówno przez różne organizacje, jak i przez pojedynczych nauczycieli. Szacuje się, że z Tajną Organizacją Nauczycielską związanych było ponad 21 tys. nauczycieli szkół powszechnych, średnich i wyższych. W czasie II wojny światowej ok. 10 tys. nauczycieli tajne nauczanie przypłaciło życiem. Obecnie żyje ok. 300 nauczycieli TON.

W dalszej części uroczystego posiedzenia Celina Stasiak - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP i pomysłodawczyni Rankingu "Gmina przyjazna oświacie i jej pracownikom", przy współudziale Pani Genowefy Tokarskiej - Wojewody Lubelskiego, wręczyła statuetki i dyplomy przedstawicielom wyróżnionych gmin.

Statuetki dla Gmin otrzymali:

Adam Wasilewski – Prezydent Miasta Lublin

Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm

Andrzej Jakubiec – Burmistrz Miasta Krasnystaw

Janusz Grobel – Prezydent Miasta Puławy

Krzysztof Gajowy – Wójt Gminy Stanin

Krzysztof Iwaniuk – Wójt Gminy Terespol

Jerzy Wrzesień – Burmistrz Miasta Włodawa

Urszula Paździor – Zastępca Wójta Gminy Głusk

Stanisław Jeśkiewicz – Zastępca Wójta Gminy Ostrówek

Ranking został opracowany przez ZNP na podstawie danych, przygotowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pod uwagę brano m.in.: ilość placówek zlikwidowanych albo przekazanych stowarzyszeniom lub osobom prywatnym po 2000 roku, wysokość środków przeznaczanych na oświatę poza subwencją z ministerstwa edukacji oraz dodatków dla nauczycieli i podwyżek dla pracowników niepedagogicznych.

D.Wowczeniuk

86,130,915 unikalne wizyty