MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OBCHODY XXV-LECIA SAMORZĄDNOŚCI W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 01/06/2015 12:25:12

 Obrazy newsów: dsc_0841-25lat.jpg

   W dniach 30- 31 maja 2015 r. Gmina Terespol obchodziła jubileusz XXV- lecia Samorządności, który  odbył się  pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

  Z tej okazji w dniu 30 maja 2015 r. odbyła się w Urzędzie Gminy Terespol uroczysta Sesja Rady Gminy Terespol.

   Obchody rozpoczęto odsłonięciem statuetki lisa, symbolu Gminy Terespol. Uroczystego odsłonięcia dokonali: Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk oraz Starosta Bialski Pan  Tadeusz Łazowski.

  Uroczysta Sesja odbyła się z udziałem licznie przybyłych gości  i stała się okazją do podsumowania ostatnich 25 lat działalności władz samorządowych Gminy Terespol, a także do przedstawienia i uhonorowania ludzi, którzy na rzecz samorządności pracowali, którzy ją tworzyli bądź aktywnie wspierali.
W sesji wzięli udział m.in: Honorowi Obywatele Gminy Terespol, radni i sołtysi obecnej kadencji, radni i kadencji, kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych gminy, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Pan Vładisłav Khałło, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Brześciu Pan Nikita Matkowski, Konsul Generalny RP w Brześciu Anna Nowakowska, Przewodniczący Rady w Samborze na Ukrainie Pan Oleg Bobik, Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego- Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Artur Nitek, Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Andrzej Marciniuk, Przedstawiciele Brzeskiego Obwodowego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi Pan Mikołaj Kuźnicki, Pan Aleksander Pasiuk, przedstawiciele służb mundurowych, Starosta Bialski Tadeusz Łazowski wraz z radnymi powiatu bialskiego, Duchowni, przedstawiciele firm, samorządowcy z sąsiednich gmin,  mieszkańcy, media. Zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Terespol.

  W trakcie uroczystości został wyświetlony spot z okazji XXV lecia samorządności, obrazujący dokonania minionych 25 lat naszej gminy.

  Uroczystego otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk.  Następnie przypomniał  historię odtworzenia samorządu terytorialnego.

 „Wysoka Rado, Panie Wójcie, Panie i Panowie Radni i Sołtysi, Dostojni Zaproszeni Goście, Mieszkańcy Gminy Terespol

  Rok 2014 był Rokiem Wolności, i Rok 2015 obchodzimy jako Rok Samorządności. Jest to sprawa oczywista. Najpierw trzeba było odzyskać wolność, ale zaraz potem trzeba budować demokrację, bo bez demokracji wolność nie może egzystować.

  Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych przemian. Uwolniała ona obywatelską energię Polaków i pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych. Nie byłoby nowoczesnej Polski bez rozwoju samorządności.

Droga do niej wiodła od sierpnia 1980 roku. Reforma samorządowa była też jednym z kluczowych elementów zapowiedzianego Przez Premiera Tadeusza Mazowieckiego, „powrotu do Europy”. W przededniu pierwszych wyborów samorządowych zwrócił się do rodaków z przesłaniem: „Rzeczpospolita lokalna, przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same potrafią stworzyć”.

  Samorząd Terytorialny stał się polem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem polskiego ustroju. Odrodzona samorządność dała polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu dodatkową energię, przyczyniła się do podniesienia komfortu życia Polaków. Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez decentralizacji ustroju Państwa.

  Sukces zobowiązuje do dalszej pracy. Świadomość, że bez samorządności demokracja nie istnieje, zobowiązuje nas wszystkich do intensywnego działania.

  Te 25 lat był to czas w którym mogliśmy wiele uczynić dla naszej Małej Ojczyzny jaką jest Gmina Terespol. Staraliśmy się na miarę naszej wiedzy i doświadczenia podejmować rozsądnie, logiczne i konkretne decyzje by naszym mieszkańcom żyło się lepiej i spełniać ich oczekiwania.

  Film, który przed chwilą wspólnie obejrzeliśmy przybliżył nam dokonania tych 25 lat jak również należy pochylić głowę nad determinację ludzi którzy tworzyli i budowali naszą Małą Ojczyznę jaką jest Gmina Terespol.

  Wielu z Nich już nie ma wśród nas, odeszli i myślę, że z zaświatów patrzą na dokonania i piękno naszych miejscowości i Gminy.

  Wam, którzy przez te minione lata tworzyliście samorządową, gospodarczą i społeczną rzeczywistość naszej gminy, Wam, którzy swoją aktywnością i życzliwością wspieraliście i wspieracie,  chcę wyrazić swą wdzięczność i powiedzieć dziękuję w imieniu tych wszystkich, którzy korzystają z dokonań i dobrodziejstw tych minionych 25 lat.

       

Szanowni Samorządowcy

Dostojni Goście

  W tym szczególnym dniu  pracującym w samorządzie Panu Wójtowi, radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych życzę zadowolenia, spełnienia tej doniosłej społecznie roli.  Niech dobre pomysły i decyzje w dalszym ciągu  służą lokalnej społeczności.

Życzę wytrwałości i powodzenia w podejmowaniu działań.

  Życzę, by kolejne lata były wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. 

  Wszystkim Samorządowcom obecnym oraz z poprzednich kadencji dziękuję za pracę, za zaangażowanie społeczne oraz cenne inicjatywy, które przyczyniły się do rozwoju naszej gminy.

Lokalna demokracja ma już 25 lat. Dziękuję  dyrektorom i kierownikom zakładów pracy z terenu naszej gminy, szefom jednostek organizacyjnych gminy, duszpasterzom, przedstawicielom samorządu powiatowego i wojewódzkiego, parlamentarzystom,  administracji   rządowej i administracji specjalnej, zaprzyjaźnionym samorządom jak również sąsiadom oraz wszystkim  za dotychczasową współpracę z naszym samorządem.

Wystąpienie również wygłosił Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk.

Obchody jubileuszu były szczególną okazją do wyróżnienia szczególnie zasłużonych poprzez nadanie Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol z okazji XXV- lecia samorządu terytorialnego tj. osobom, które od 1990 r. nieprzerwalnie są związane z samorządem terytorialnym. Swoją obywatelską postawą i działaniami wspierają Gminę w działalności publicznej, znacząco przyczynili się do jej rozwoju.

Medalami Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol zostali uhonorowani:

1.Krzysztof Iwaniuk

2.Jan Krzyżanowski

3.Halina Ostapczuk

4.Mieczysław Romaniuk

5.Wiesława Szymańska

Podczas posiedzenia Sesji uhonorowano samorządowców i kadencji Medalami Gminy Terespol:

  1. Genowefa Zięba
  2. Tadeusz Demidowicz
  3. Jan Krymski
  4. Wiesław Makarewicz
  5. Markowski Zygmunt

 

W końcowej części posiedzenia z okazji XXV- lecia Samorządności głos zabrali:

-Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego- Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Artur Nitek,

-Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Andrzej Marciniuk,

-Przedstawiciele Brzeskiego Obwodowego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi Pan Mikołaj Kuźnicki, Pan Aleksander Pasiuk

- Starosta Bialski  Pan Tadeusz Łazowski

- Ks. Dziekan Parafii Rzymskokatolickiej w Terespolu Zdzisław Dudek

 

Po zakończeniu Sesji zaproszeni gości wysłuchali koncertu w wykonaniu muzyków Filharmonii z Lublina.

  Obchody XXV lecia Samorządności zakończyła w dniu 31 maja 2015 r.  impreza plenerowa, która odbyła  się przed  budynkiem Urzędu Gminy w Kobylanach.

Na ten czas radosnego świętowania przygotowano wiele atrakcji. Było wesołe miasteczko, stoiska z lodami, zabawkami, watą cukrową, bezpłatną grochówką, ziemniaczanymi sprężynkami oraz namiot przygotowany wspólnie przez radnych, sołtysów oraz członków aktywnych grup mieszkańców z terenu naszej gminy, gdzie każdy mógł skorzystać z kawy , herbaty jak również produktów regionalnych i czegoś słodkiego

       Występy artystyczne rozpoczął zespół Hip-hopowy ” Dzieci Trzeciego Millenium”, który z właściwą dla młodzieży pasją i specyficzną formą przekazu zaprezentował wiązankę piosenek nawiązujących do patriotycznej uroczystości. Następnie na scenie pojawili się członkowie kwartetu fletowego Filharmonii Lubelskiej. Ich suita nawiązująca do znanego musicalu „Skrzypek na dachu” wywarła wielkie wrażenie na publiczności. O lekkość, chwilę radości i sporą dawkę dobrego humoru zadbał kabaret „Made in China”.  Po nim z prezentacją popowych przebojów wystąpił zespól Hard Gock. Prezentacje artystyczne zakończyli  filharmonicy z Lublina, tym razem w wiązance znanych przebojów filmowych i standardów muzycznych. Uwieńczeniem wieczoru był specjalnie przygotowany na tę okazję pokaz  w technice mappingu 3D wyświetlany na bryle budynku Ratusza.

     Pragniemy podziękować firmie PKP Cargo, która współfinansowała przyjazd wesołego miasteczka. Słowa podziękowania należą się Radnym Gminy Terespol oraz sołtysom miejscowości: Bohukały, Zastawek, Lebiedziew, Starzynka, Łobaczew Mały, Łęgi, Lechuty, Małaszewicze, którzy potrafili zmobilizować lokalną społeczność do udziału w uroczystościach. Podziękowania za udział należą się również grupom aktywnych mieszkańców: Klubowi Złoty Wiek z Małaszewicz, Kołu Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego, oraz członkiniom koła „ Spryt” z Kobylan, jak również strażakom z OSP Neple, którzy dbali, by każdy mógł otrzymać gorącą grochówkę z żołnierskiej kuchni polowej.

IMPREZA PLENEROWA

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY TERESPOL

UROCZYSTA SESJA RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

77,617,869 unikalne wizyty