MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Otwarcie nowej Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna NiemcewiczaDrukuj

  • 09/11/2009 11:11:04
SZKOŁA JAK NOWA

W czwartek 5 listopada br. w Neplach, z udziałem Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka oraz Przewodniczącego Rady Mieczysława Romaniuka, po kilku miesiącach remontu uroczyście oddano do użytku budynek szkoły podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza. Budynek poświęcił Proboszcz parafii ks. Mirosław Gorzała.

Po uroczystym przecięciu symbolicznej wstęgi i poświęceniu odbyło się ślubowanie klas I. Wzięło w nim udział 13 uczniów. Nowo mianowani uczniowie zaprezentowali gościom przygotowany program artystyczny, były też podziękowania, kwiaty i poczęstunek. Na zaproszenie dyrektora szkoły Marioli Borodziuk w uroczystości wzięli udział m.in.: przedstawiciele władz lokalnych, wykonawcy, służb mundurowych, radni, dyrektorzy szkół i placówek podległych Gminie, nauczyciele szkoły oraz rodzice uczniów.

Dzięki przeprowadzonym pracom budynek Szkoły oraz plac przed Szkołą nabrał zgoła nowego, bardziej estetycznego wyglądu, bardzo dobrze wkomponowując się w otoczenie zabytkowego parku.

W ramach zadania wykonano:

  1. Dach dwuspadowy z dwiema lukarnami na istniejącym stropodach kryty blachą powlekaną dachówko podobną wraz z obróbkami.
  2. Elewację budynku Szkoły w nowej technologii systemu BOLIX w kolorze.
  3. Nowe wejście główne do budynku Szkoły z wiatrołapem i podjazdem dla osób z niepełnosprawnością.
  4. Dojazd i dojścia do budynku z kostki brukowej betonowej wraz z elementami odwodnienia terenu.
  5. Uporządkowano rosnącą na placu przed Szkołą zieleń

 

Remont wykonała firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym, Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Łaski. Koszt inwestycji wyniósł 480.689,88 zł i został w całości sfinansowany ze środków budżetu gminy Terespol.

Dzisiaj można powiedzieć, że dzięki zaangażowaniu w sprawy oświatowe władz samorządu lokalnego, wszystkie szkoły na terenie gminy Terespol są na miarę XXI i będą wizytówkami naszej gminy. Mamy nadzieję, że stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, z wiarą patrzeć w przyszłość.

D. Wowczeniuk

84,192,857 unikalne wizyty