MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WSPÓLNE CELE- WSPÓLNE DZIAŁANIEDrukuj

  • 10/11/2009 13:34:51

WSPÓLNE CELE- WSPÓLNE DZIAŁANIE

Została zakończona inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 000821L łączącej drogę krajową nr 2 z portem PKP Małaszewicze” zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Images: WOCPrzedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 000821L stanowiącej jedyny dojazd do Wolnego Obszaru Celnego, terminali przeładunkowych i zakładu produkcyjnego, a w zakresie ruchu ciężkiego, jedyny dojazd do Portu PKP Małaszewicze, Projektowanego Centrum Logistycznego i Granicznego Punktu Odpraw Weterynaryjnych i Fitosanitarnych. Droga nie była przystosowana do ruchu ciężkiego i wymagała generalnej przebudowy z uwagi na swój stan techniczny i duże obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych. Stan taki stanowił poważne ograniczeniem w rozwoju istniejących podmiotów
i hamulec w napływie kapitału inwestycyjnego.
Droga o długości 1590,5 m kosztowała ogółem 5.295.000 zł, i po połowie została sfinansowana ze środków budżetu państwa i budżetu gminy Terespol. Dofinansowanie z programu rządowego popularnie nazywanego „schetynówką” było możliwe miedzy innymi dzięki zawartym umowom partnerskim z  podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi w obrębie portu.      
Images: WOCW ramach zadania wykonano jezdnię z nawierzchni asfaltowej o szerokości 7m i nośności 100kN/oś, ciąg pieszo-jezdny, umocnione pobocza, przejazd kolejowy oraz z własnych środków wybudowano oświetlenie uliczne.
Prognozuje się, że przebudowa tej drogi, poza poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, skróceniem czasu przejazdu pojazdów mechanicznych, zmniejszeniem emisji spalin i hałasu do środowiska, w bezpośredni sposób poprawi atrakcyjność inwestycyjną województwa, zintensyfikuje działalność gospodarczą funkcjonujących firm, a także w bardzo istotny sposób usprawni obsługę terminali przeładunkowych, Wolnego Obszaru Celnego przez służby ratunkowe, ochrony i służby graniczne.

Opracowanie – UG Terespol

Oficjalne otwarcie drogi odbyło się w dniu 11 listopada br. o godz. 13.00. przy wjeździe na Wolny Obszar Celny Małaszewicze. Zapraszamy do oglądania zdjęć z otwarcia.

84,193,001 unikalne wizyty