MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 12/08/2015 14:37:29

/images/news/upal_0.jpgWójt Gminy Terespol informuje, że można zgłaszać szkody powstałe w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej przez suszę, huragan, deszcz nawalny i grad.

Poszkodowani rolnicy proszeni są o zgłaszanie szkód telefonicznie do dnia 13 sierpnia 2015r. do godz. 15:00 pod nr telefonu: 83 411 20 31 lub 83 411 20 34.

Ponadto, zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego informuję, że pomoc dla rolników poszkodowanych suszą nastąpi pod warunkiem stwierdzenia na obszarze gminy wystąpienia zagrożenia suszą rolniczą przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Do dnia dzisiejszego w żadnej gminie województwa lubelskiego nie stwierdzono takiego zagrożenia.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE STRAT INWESTYCYJNYCH

Wójt Gminy Terespol

88,988,947 unikalne wizyty