MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI ARIMRDrukuj

  • 22/09/2015 09:38:29

W związku z uchwałą Rządu w sprawie pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę i upływającym 30 września 2015r. terminem składania wniosków, Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza Państwa w dniu 27 września 2015r. na Dzień Otwartych Drzwi ARiMR.

Szanowni Rolnicy!

W związku z uchwałą Rządu w sprawie pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę i upływającym 30 września 2015 r. terminem składania wniosków, Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza Państwa w dniu 27 września 2015r. na Dzień Otwartych Drzwi ARiMR.

ARiMRNa spotkaniach przekażemy Państwu informacje na temat możliwości uzyskania dodatkowej pomocy finansowej w ramach programu rządowego oraz w ramach wsparcia krajowego w zakresie preferencyjnych kredytów klęskowych. Dodatkowo, będą mieli Państwo możliwość pogłębiania wiedzy na temat wdrażanego przed ARiMR Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mając na uwadze znaczne środki finansowe na wsparcie rolnictwa m.in.: na dopłaty bezpośrednie - ponad 20mld EURO, modernizację gospodarstw - 2,4mld EURO, premie dla młodych rolników - 714mln EURO, restrukturyzację małych gospodarstw - 882mln EURO, przetwórstwo produktów rolnych /w tym w gospodarstwach rolników/ - 693mln EURO oraz pakiet pomocy o wartości 488mln zł dla rolników poszkodowanych przez suszę, zapraszamy na spotkanie z ekspertami ARiMR.

Pragniemy być otwarci na wszelkie problemy związane z udzielaniem pomocy finansowej poprzez merytoryczny przekaz najbardziej interesujących Państwa informacji. Szanując Państwa czas dnia powszedniego i biorąc pod uwagę fakt, iż właśnie jesienią przypada okres wzmożonych prac polowych, uznaliśmy że niedziela będzie dniem najbardziej odpowiednim na dłuższą rozmowę i wyjaśnienie trudniejszych zagadnień dotyczących zasad i warunków skorzystania z dostępnej w najbliższym okresie pomocy na rozwój gospodarstw oraz usuwanie skutków suszy. Dotychczas, dzięki Państwa przedsiębiorczości i zaradności w latach 2004 - 2014, nasze województwo wykorzystało kwotę ok. 17mld zł. Mamy nadzieję, że dzięki naszej dalszej współpracy, kolejne lata wdrażania PROW będą równie owocne.

Zapraszamy Państwa z Rodziną i Najmłodszymi członkami rodzin, w dniu 27 września 2015r. w godzinach 11.00 - 14.00, do Biura Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 38, gdzie nasi pracownicy - eksperci będą do Państwa dyspozycji.

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

77,820,286 unikalne wizyty