MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Człowiek - najlepsza inwestycja Drukuj

  • 17/11/2009 12:36:12

Człowiek - najlepsza inwestycja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Terespolu informuje,
że w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
realizuje projekt systemowy
"SZANSA NA LEPSZE JUTRO"
współfinansowany przez Unię Eurpejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet VII Promocji integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest kierowany do bezrobotnych
klientów pomocy społecznej
mieszkańców Gminy Terespol
Informacji udzielają pracownicy GOPS w Terespolu tel. 083 375 37 48
89,867,594 unikalne wizyty