MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NASZA KREW NASZA OJCZYZNADrukuj

  • 29/09/2015 14:09:39

Klub Honorowych Dawców Krwi                
Polskiego Czerwonego Krzyża
Placówki Straży Granicznej
w Terespolu
            


NASZA KREW NASZA OJCZYZNA
akcja oddawania krwi


                    
   NASZA KREW NASZA OJCZYZNA W dniu 04.09.2014 r. powstał  Klub HDK PCK PSG w Terespolu i stanowi on podstawową komórkę Polskiego Czerwonego Krzyża. Do podstawowych zadań Klubu jest systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z placówkami służby krwi.
    Klub przyłączył się do dwóch ogólnopolskich akcji oddawania krwi wiosenna „NA STRAŻY ŻYCIA” i jesiennej „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA”.


    Planowana akcja „ NASZA KREW NASZA OJCZYZNA „ odbędzie się:
jednorazowa akcja oddawania krwi na Placówce Straży Granicznej w Terespolu w dniu 12.11.2015r w godz. 10:00 – 13:00
akcja oddawania krwi na hasło „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA” w Centrum Krwiodawstwai Krwiolecznictwa Oddział w białej Podlaskiej w okresie od 02.11.2015 do 30.11.2015r.
  

Podstawowe informacje dla dawcy:

  • dawcą może zostać osoba zdrowa wieku od 18-65 lat
  • niezbędny jest dokument ze zdjęciem, stwierdzającym tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania / zameldowania
  • waga powyżej 50 kg
  • rano należy zjeść lekkie śniadanie
  • nie być pod wpływem alkoholu

Wiecej informacji pod nr: 511846270.


Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu.

77,818,862 unikalne wizyty