MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

  • 09/10/2015 11:58:21

OBWIESZCZENIE STAROSTY   BIALSKIEGO
z dnia 8 października 2015 roku

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz, U. z 2013 roku, poz. 687) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 687), Starosta Bialski zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej do Gaspolu na terenie Wolnego Obszaru Celnego o długości 17,19 mb (od km 0+291,25 do km 0+308,44), na działce nr ewid. 363/50 w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze Małe, gm. Terespol.
W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, strony mogą zapoznać się w tut. urzędzie z aktami sprawy.
Wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. Oddział Zamiejscowy w Terespolu. Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

Z up. Starosty...

77,819,683 unikalne wizyty