MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Debata Ekologiczna: KobylanyDrukuj

  • 18/11/2009 13:04:07

RADIO DLA CIEBIE W GMINIE

18  listopada w Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach odbyła się debata ekologiczna prowadzona i transmitowana  przez Radio dla Ciebie dotycząca  działań na rzecz ochrony środowiska w gminie Terespol. Audycja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Debatę prowadził dziennikarz  Piotr Łoś, jego gośćmi byli m.in.: Krzysztof Iwaniuk, wójt Gminy Terespol, Janusz Szostakiewicz oraz Wojciech Duklewski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Åšrodowiska w Lublinie, Pan Krzysztof Harasimiuk prowadzący gospodarstwo ekologiczne na terenie gminy, przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie, Nadleśnictwa Chotyłów, Urzędu Gminy Terespol i jednostek organizacyjnych oraz młodzież szkolna.

Jak powiedział Wójt w pierwszym wejściu na antenie - Gmina Terespol jest jedną z tych gmin, która do spraw ekologicznych zabrała się dość wcześnie i sprawy te traktuje bardzo poważnie. W zasadzie od początku odtworzenia samorządu  czyli od roku  1992 gmina rozpoczęła intensywne prace w odrabianiu zapóźnień cywilizacyjnych, właśnie w dziedzinie ochrony środowiska. 
- Zaczęliśmy właśnie od tego, od budowy wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni zagrodowych, zorganizowania gospodarki odpadami, segregacji. Następnie stworzyliśmy firmę "Eko-Bug", która zajęła się całym programem z Gospodarstwa Pomocniczego.  Robiliśmy to wszystko po to żeby ludziom żyło się lepiej.

Gmina nie zaniedbywała edukacji ekologicznej: - Pamiętam, jak rozwoziliśmy kosze po wsiach, właśnie z nagród, które uzyskiwaliśmy w konkursach Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska. Wtedy te kosze sprzedawaliśmy za pół ceny po to, żeby zachęcić pierwszych mieszkańców. 
W dalszej części rozmowy poruszono temat elektrowni atomowej, którą planuje wybudować Białoruś, która to może mieć daleko idące konsekwencje dla środowiska naturalnego oraz na temat planowanej przez rząd likwidacji gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska.

Z pełnym nagraniem debaty można zapoznać się na stronie Radia dla Ciebie pod adresem www.rdc.pl w Serwisie ekologicznym.

D.Wowczeniuk

77,569,739 unikalne wizyty