MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

VII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 13/11/2015 13:58:47

Sesja rady29 października   2015 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się VII Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.

W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli uchwały:

  • w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Janów Podlaski.
  • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Terespol.
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Koroszczyn.
  • w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Zalesie.

Zachęcamy do zapoznania się tekstami podjętych uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

W końcowej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Romaniuk oraz Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk pogratulowali Paniom z Koła Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego, które zostały laureatem tegorocznego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów zdobywając  Perłę 2015 za najlepszą polską regionalną potrawę . Daniem, które zyskało uznanie jurorów i przyniosło Kołu Aktywnych Kobiet to prestiżowe wyróżnienie, były golasy z kaszy gryczanej z serem. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Sesji zostały zaproszone do degustacji nagrodzonej potrawy.

Sesja rady

77,688,632 unikalne wizyty