MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ODDAJĄC KREW POMAGASZ INNYMDrukuj

  • 25/11/2015 11:45:46

Po raz kolejny Klub HDK PCK PSG w Terespolu wziął udział w Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi pod hasłem „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA”
Akcja organizowana jest przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Patronat nad akcją objął Polski Czerwony Krzyż. Patronat nad akcją w regionie objął Komendant NOSG , Burmistrz Miasta Terespol i Wójt Gminy Terespol.
Klub HDK PCK PSG w Terespolu wziął udział w tym przedsięwzięciu organizując jednorazową akcję oddawania krwi na Placówce Straży Granicznej w Terespolu w dniu 12.11.2015r. Zgłosiło się na akcję około 40 osób. W związku z awarią czytników przeniesiono akcje do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział w Białej Podlaskiej. Na wyjazd do Białej Podlaskiej zdecydowało się 28 osób z czego 20 oddało krew. Zebrano 9 litrów krwi.
W akcji wzięli udział funkcjonariusze PSG w Terespolu, PSG w Bohukałach, Izby Celnej w Białej Podlaskiej, KP w Terespolu oraz mieszkańcy Terespola i okolic.

GALERIA ZDJĘĆ

/images/photoalbum/album_374/gruowe_t2.jpg

77,827,454 unikalne wizyty