MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄDrukuj

  • 27/11/2015 14:01:19

Regulamin konkursu

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA

I. Przepisy ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach,
     Pl. R. Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze

2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Terespol

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

    - dzieci szkolne: klasa I – III

    - dzieci szkolne: klasa IV – VI

    - Gimnazjum: klasa I - III          

4. Na konkurs należy zgłosić prace w formacie A5 (15x21 cm lub 21x15 cm) nawiązujące   

     do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

5. Prace oceni Jury powołane przez dyrektora Gminnego Centrum Kultury.
6. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Jury wybierze jedną, najpiękniejszą kartkę
     w każdej kategorii wiekowej.
7. Finał konkursu – uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
     13 grudnia 2015 r. o godz. 14:00, podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

9. Na spotkanie zaprasza się wszystkich uczestników konkursu.                                                   II. Cel konkursu:
1. Pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży.

2. Przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z Bożym Narodzeniem.

3. Prezentacja talentów plastycznych.

 Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną kartkę, wykonaną dowolną techniką.
2. Każda kartka powinna być czytelnie podpisana drukowanymi literami. Na odwrocie kartki powinno znajdować się: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, wiek lub klasa.
3. Jury będzie oceniać przede wszystkim: samodzielność, nawiązanie do tradycji świątecznej, staranność, pomysłowość, technikę wykonania, pracochłonność, ogólny wyraz artystyczny.

4. Materiały zgłoszone na Konkurs muszą być własnością uczestnika, wcześniej nie nagradzaną i nie publikowaną.
5. Termin składania prac upływa 9 grudnia 2015 r. (środa)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie pracy w postaci kartki bożonarodzeniowej na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
2. Prace konkursowe można przynieść osobiście do Biblioteki, Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach lub przesłać na adres:

Gminne Centrum Kultury

Kobylany, Pl. R. Kaczorowskiego 1

21-540 Małaszewicze
3. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania kartek na okolicznościowych wystawach oraz w publikacjach promocyjnych GCK i UG Terespol.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, pozostaną własnością GCK i zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego, który odbędzie się 13 grudnia 2015 r. (niedziela) o godz. 14:00

5. Nagrodzone prace można będzie obejrzeć na stronie internetowej: www.gminaterespol.pl oraz www.gck.gminaterespol.pl

63,038,150 unikalne wizyty