MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Straż pożarna w oczach dzieciDrukuj

  • 24/11/2009 14:06:08

STRAŻ POŻARNA W OCZACH DZIECI

24 listopada br. podczas posiedzenia Rady Gminy odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego ”Zapobiegajmy Pożarom” zorganizowanego przez Wójta Gminy. Gratulacje i nagrody laureatom wręczyli  Przewodniczący Rady Mieczysław Romaniuk, Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk oraz Komendant Gminny  OSP Władysław Kowal. Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury została zorganizowana wystawa wszystkich prac nagrodzonych zarówno w etapie szkolnym oraz  gminnym.

Konkurs jest organizowany co roku, jego celem jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.
Zgodnie z regulaminem do Konkursu zostały zaproszone udział dzieci i młodzież z terenu gminy Terespol podzieleni na  następujące  grupy wiekowe:
I grupa    przedszkola                       
II grupa           (klasy I - III)              - szkoła podstawowa;   
III grupa          (klasy IV - VI )           - szkoła podstawowa;   
IV   grupa        (klasy I - III)              - gimnazjum;       
V grupa                                          - szkoły ponadgimnazjalne               
Pierwszym etapem był etap  szkolny, który został rozstrzygnięty do 31 października 2009 r. Na tym etapie konkursu eliminacjami kierowała Komisja Szkolna powołana przez Dyrektora szkoły. Do jej zadań należało m.in. ogłoszenie konkursu w szkołach, zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania  i przeprowadzenia eliminacji na etapie szkolnym, ustalenie terminu eliminacji w ramach czasu określonego w regulaminie, ocena prac pod względem zgodności z tematyką konkursu oraz zastosowania techniki plastycznej (do wyboru: rysunek, grafika, malarstwo, tkactwo, rzeźba, metaloplastyka, itp.), wyłonienie finalistów i przesłanie wyników wraz z pracami do Gminnej Komisji Konkursowej .
Ogółem do Gminnej Komisji wpłynęło 30 prac wykonanych przez dzieci  ze szkół: im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach, im. Orła Białego w Kobylanach, w Neplach oraz z koła plastycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie. W IV i V grupie okazało się że nie ma  chętnych do udziału w Konkursie, gdyż nie wpłynęła ani jedna praca.

18 listopada 2009r. Gminna Komisja w składzie: Przewodniczący Komisji - Wowczeniuk Danuta, Członkowie Komisji: Andrzejuk Marzena, Kowal Władysław, Bielecka Katarzyna po obejrzeniu i ocenieniu 30 prac plastycznych postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii klas „0”

I

Opolska Julia

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

II

Stawski Mateusz

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

III

Sawczuk Oliwia

Szkoła Podstawowa im. J.U. Niemcewicza w Neplach

W kategorii szkół podstawowych klasy I-III

I

Opolska Aleksandra

Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie

II

Juchimiuk Katarzyna

Szkoła Podstawowa im. J.U. Niemcewicza w Neplach

III

Walencik Aleksandra

Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie

W kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI

I

Kępka Anna

Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie

II

Kłos Patrycja

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

III

Własiuk Patrycja

Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach


Wyłonione prace zostaną przekazane do Biura Terenowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej i wezmą udział w eliminacjach  powiatowych. Serdecznie zachęcamy
do szerszego udziału w tego typu konkurasach.

D.Wowczeniuk

 


77,676,962 unikalne wizyty