MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

  • 01/03/2016 14:22:38

energia odnawialna

 

Uwaga Mieszkańcy !  – Uczestnicy

projektu: Budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol.

Prosimy o dostarczanie umów udziału w projekcie„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol”, które pozostawił u Państwa Projektant/lub pobrane w Urzędzie Gminy  najpóźniej do dnia 2.03.2016r. do godz. 15:30 do Urzędu Gminy Terespol, pok. 4.

Lista uczestników projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy Terespol w dniu 3 marca 2016r.

Ponadto przypominamy:

  •  Rolnicy mogą wykorzystywać wyprodukowaną energię elektyczną w mikroinstalacjach prosumenckich jedynie na cele mieszkaniowe. W przypadku braku rozdziału energii elektrycznej – oddzielnie na dom mieszkalny i budynki/pomieszczenia do produkcji rolniczej, rolnik nie może być beneficjentem programu.
  •  Mieszkańcy, którzy zapisali się na kotły na biomasę muszą zamienić istniejące kotły spalające surowce kopalne (węgiel, ekogroszek, koks, itp.) na kotły na biomasę i przez trwałość projektu tj. ok. 5 lat palić biomasą. W przypadku, gdy beneficjent będzie spalał inne paliwo niż paliwo ze źródeł odnawialnych tj. pellet, drewno, słoma, grożą konsekwencje finansowe w postaci konieczności zwrotu otrzymanej dotacji.

 Wójt Gminy Terespol

87,833,099 unikalne wizyty