MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

III przetarg ustny nieograniczonyDrukuj

  • 30/11/2009 14:52:54

Terespol, dnia 22.12.2009 r.
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Terespol ogłasza  III przetarg ustny nieograniczony na zbycie :
1)samochodu osobowego marki SKODA FELICIA 1.3 LXi, nr rejestracyjny: BPU 545
3, rok produkcji:1999,nr nadwozia/podwozia:TMBEFF613YX200868,pojemność silnika:1289 cm3,przebieg:≈ 151850 km, kolor: zielony. Posiada komplet opon zimowych. Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi 
1 900,00  zł
. brutto (słownie: tysiąc  dziewięćset złotych). Wysokość wadium 190,00 zł. Wysokość postąpienia 50,00 zł. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług występuje zwolnienie z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się 30 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Terespol ul. Wojska Polskiego 47 - pokój nr 5.


Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wyżej wymienionych wysokościach w Kasie Urzędu Gminy Terespol.
Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. W przypadku wpłacenia wadium i nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu i nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za samochód  przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży powoduje przepadek wadium. Dowód wpłacania wadium należy przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej do godz. 10.00.   
Wylicytowaną kwotę za samochód  należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 grudnia
2009 r.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone w Kasie Urzędu Gminy bezpośrednio po przetargu.
Umowę kupna – sprzedaży podpisuje się w terminie 30 grudnia 2009 r.
Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Samochód będzie udostępniony do oglądania na terenie Spółki EKO-BUG w Kobylanach    ul. Słoneczna 7, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel.(083) 376 12 20.
Z projektem umowy kupna – sprzedaży można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy Terespol ul. Wojska Polskiego 47, oraz uzyskać inne informacje na temat samochodu i warunków jego nabycia. Informacji udziela Władysław Kowal oraz  Marlena Szymańska, tel.(083) 376 12 20.
86,333,769 unikalne wizyty