MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH OZEDrukuj

  • 03/03/2016 15:24:27

/images/news/455_ban_tyg.png

BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH OZE

 

LISTA ZATWIERDZONA

 

 

Urząd Gminy Terespol informuje, że do udziału w projekcie "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Terespol” zakwalifikowało się  74 właścicieli nieruchomości.

Informujemy, że złożone  umowy zostały już podpisane przez Gminę Terespol i są do odbioru w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,  pokój nr 4 (parter).

Mieszkańcy którzy złożyli podpisane umowy,  o przystąpieniu do  projektu,   zobowiązani są  dokonać wpłaty (zaliczki) na opracowanie indywidualnego projektu na instalację złożoną z:

1)  instalacji fotowoltaicznej /off-grid, on – grid/ w kwocie 350,00 zł,

2) pompy ciepła w kwocie 300,00 zł,

3) kotła/palnika na biomasę w kwocie 300,00 zł,

4) gruntowego wymiennika ciepła w kwocie 500,00 zł.

- na konto Urzędu Gminy Terespol  nr 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 w banku PKO BP SA O/BIAŁA PODLASKA  z opisem „wpłata (zaliczka) za projekt OZE – imię i nazwisko”.

Wpłata, zgodnie z  § 4 umowy udziału w projekcie, o którym mowa powyżej,  będzie płatna do dnia 8 marca 2016 r. Wpłata jest warunkiem przystąpienia do sporządzenia projektu.

 

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

77,676,726 unikalne wizyty