MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

UMOWA NA DROGI PODPISANADrukuj

  • 22/03/2016 09:58:20

17 marca  2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Terespol  została podpisana umowa udzielenia dotacji celowej z budżetu  państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Gmina Terespol uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie spójności komunikacyjnej
 z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L”.
 centrum
Koszt realizacji zadania - 4 867 112,20 zł.
Uzyskana dotacja - 2 433 556,10 zł.
Termin realizacji - 15.12.2016 r.
Zadanie obejmuje:
1. Budowę ul. Zielone Wzgórza / wraz z wydzielonym oświetleniem/ i drogi na dz. 128 w Kobylanach.
2. Włączenie ul. Zielone Wzgórza do drogi krajowej Nr 2, wraz ze zmianą organizacji ruchu.
3. Budowę  dróg na terenie Centrum Gminy.

mapa_centrum_ug

87,828,521 unikalne wizyty