MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

II Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochoduDrukuj

  • 08/12/2009 07:07:30
Koroszczyn,16.12.2009

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie samochodu osobowego marki Skoda Felicja Kombi 1,6 GLXi

Przetarg odbędzie się 22.12.2009 o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie

Dane techniczne pojazdu:
Rodzaj pojazdu:                    samochód osobowy
Marka oraz typ pojazdu:        SKODA Felicja  FL 1.6
Nadwozie:                            Combi
Nr rejestracyjny:                   LBI 87LX
Rok produkcji:                      1998
Nr podwozia:                        TMBEGF654XX029402
Rodzaj silnika:                      zapłon iskrowy
Pojemność silnika:                1598 cm3
Przebieg:                             ≈ 273407 km
Kolor:                                  zielony metalik

Opis wyposażenia:
Centralny zamek, radiomagnetofon Panasonic, instalacja gazowa, komplet opon zimowych z felgami,
Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto zł brutto). Wysokość postąpienia 100 zł
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium wysokości 210 zł. do dnia 22.12.2009r. na konto Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej Nr 02 8025 0007 0024 5775 2000 0010.
Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. W przypadku wpłacenia wadium i nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu i nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za samochód przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży powoduje przepadek wadium. Dowód wpłacania wadium należy przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej do godz. 10.00
Wylicytowaną kwotę za samochód należy wpłacić najpóźniej w terminie 2 dni od daty przetargu t.j. do dnia 24.12.2009 r. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone przelewem na konto podane przez wpłacającego do 7 dni od dnia przetargu
Umowę kupna – sprzedaży podpisuje się w terminie 2 dni od daty przetargu.
Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Samochód będzie udostępniony do oglądania na terenie siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie ul. Piłsudskiego 40 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel.(083) 376 25 38.
Z projektem umowy kupna – sprzedaży można zapoznać się w Gminnym Ośrodku Kultury oraz uzyskać inne informacje na temat samochodu i warunków jego nabycia.
Informacji udziela Łukasz Pytlik oraz Marcin Szyc

77,819,036 unikalne wizyty