MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

EKOLOGICZNE GRZANIE W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 06/04/2016 11:42:12

eKOLOGICZNE GRZANIE1Spółka Eko-Bug przystąpiła do rozruchu technicznego kotłowni na biomasę o mocy 500 kW. Energia cieplna wytworzona przez kotłownię zużywana będzie do ogrzania budynków: siedziby Spółki Eko-Bug, Zespołu Szkół im Orła Białego w Kobylanach, budynku administracyjnego Urzędu Gminy Terespol oraz planowanych do wybudowania budynków Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych.
Pod koniec 2015r. wykonano infrastrukturę - sieć cieplną wraz z przyłączami oraz wymiennikownię ciepła w szkole oraz w Urzędzie Gminy. Zaprojektowana została ponadto sieć cieplna do planowanych budynków Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych.
Spółka Eko-Bug we własnym zakresie zgromadziła zapas paliwa – słomy (o wilgotności do 16 %) na najbliższy sezon grzewczy.  
Budowa kotłowni na biomasę jest pierwszym z działań Gminy Terespol zmierzających w kierunku ekologicznej i niezależnej energetycznie  gminy. Budowa kotłowni na biomasę przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Będzie też „cegiełka” do uzyskania przez Polskę pakietu klimatycznego przyjętego przez UE polegającego na ograniczeniu do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz zwiększenia udziału źródeł energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20%.

84,264,536 unikalne wizyty