MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ĆWICZENIA TAKTYCZNO-BOJOWE W KUKURYKACHDrukuj

  • 09/05/2016 11:27:01

7 maja 2016 roku na Przejściu granicznym w Kukurykach na podstawie rozkazu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające we współpracy Straży Pożarnej z Białej Podlaskiej ,  Straży Pożarnej z Brześcia na Białorusi, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz  jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych z  Nepli i Krzyczewa.

Ćwiczenia taktyczno-bojowe w KukurykachCelem ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania poszczególnych służb i podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych, sprawdzenie systemów alarmowania i kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą, a także współpraca z zastępem gaśniczym z Republiki Białoruś podczas pożaru samochodu ciężarowego na drodze dojazdowej do mostu granicznego w Kukurykach.

Scenariusz, jak zwykle w takich przypadkach, był wielowątkowy. W dniu 7 maja 2016 roku o około godziny 10.00 samochód ciężarowy przewożący  palne  materiały budowlane z Polski do Białorusi uległ zapaleniu  znajdując się na drodze dojazdowej do mostu granicznego na rzece Bug po stronie polskiej. Pożar jako pierwsi zauważyli funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy natychmiast powiadomili Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.  Jednocześnie pomogli kierowcy wydostać się z płonącego pojazdu oraz podjęli próbę gaszenia pożaru gaśnicą proszkową. Ponadto zgodnie z procedurami wewnętrznymi o zdarzeniu powiadomili funkcjonariuszy Służby Celnej, kierownictwo Wydziału Zamiejscowego Obsługi Przejść Granicznych, własną jednostkę zwierzchnią oraz służby graniczne republiki Białoruś. Z uwagi na możliwość przeniesienia ognia z palącego się samochodu ciężarowego na inne pojazdy uczestniczące w ruchu funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli  decyzję o wyłączeniu zagrożonego odcinka drogi południowej i skierowaniu ruchu na drogę północną wprowadzając ruch dwukierunkowy. W toku akcji wynikły kolejne problemy, brak możliwości zasilenia wodą samochodów pożarniczych z hydrantu nadziemnego, zbudowanie stanowiska wodnego na brzegu rzeki Bug i zasilenie w wodę samochodów z JRG Małaszewicze – to tylko niektóre zdarzenia, z którymi przyszło zmierzyć się ratownikom i pozostałym służbom. Należy podkreślić że ostatecznie wspólne działania ratownicze zakończyły się sukcesem, samochód został ugaszony.

Po zakończeniu działań, wszystkie jednostki przemieściły się pod siedzibę OSP Neple. Przedstawiciele poszczególnych służb dokonali tam podsumowania operacji, która według sporządzonego raportu została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

Galeria zdjęć

86,330,577 unikalne wizyty