MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

XXVII Sesja Rady Gminy TerespolDrukuj

  • 20/01/2010 13:12:06
Z PRAC RADY GMINY


XXVII Sesja Rady Gminy Terespol miała miejsce 24 listopada 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.
W pierwszej części posiedzenia odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego ”Zapobiegajmy Pożarom” zorganizowanego przez Wójta Gminy. Gratulacje i nagrody laureatom wręczyli  Przewodniczący Rady Mieczysław Romaniuk, Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk oraz Komendant Gminny  OSP Władysław Kowal.
Jednocześnie w trakcie posiedzenia odbyło się uroczyste  powitanie Komendanta placówki Straży Granicznej w Bohukałach ppłk Ryszarda Marczuka oraz Zastępcy Komendanta SG Bohukały Pana Andrzeja Tarasiuka, którzy przedstawili szczegółową informację o roli i zadaniach Placówki Straży Granicznej.
Odbyła się również prezentacja sprzętu, znajdującego się na wyposażeniu Straży, który będzie wykorzystywany do właściwego zabezpieczenia granicy państwowej.
Podczas posiedzenia na podstawie art.5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty została przedstawiona  Radzie Gminy  informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Terespol za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
W kolejnej części posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
-sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków.
-w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Terespol nieruchomości położonych we wsi Kobylany.
-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2010 roku.
- w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku.
-w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawki  opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał. Dostępne sąÂ  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
63,219,993 unikalne wizyty