MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 31/05/2016 14:46:21

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY TERESPOL

Po 26 latach funkcjonowania odnowionych lokalnych struktur władzy, samorządy w całej Polsce obchodzą uroczyście XXVI-lecie samorządu terytorialnego. W Gminie Terespol rocznicowe obchody tego ważnego Jubileuszu  odbyły się w dniu 25 maja 2016 r.
w Urzędzie Gminy Terespol, gdzie   odbyła się uroczysta XI Sesja Rady Gminy Terespol z udziałem licznie przybyłych gości.

OBCHODY DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W sesji udział wzięli m.in: Zastępca Konsula Generalnego RP w Brześciu Sławomir Misiak, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Pan Vładisłav Khałło,  Radni Gminy Terespol, Radni  Powiatu Bialskiego,  Sołtysi, kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele służb mundurowych, biznesu,  Duchowni, Wójtowie sąsiednich gmin,  mieszkańcy Gminy, media.

Uroczystego otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk. Powitał przybyłych gości, a następnie złożył życzenia z  okazji XXVI- lecia Samorządu Terytorialnego oraz  podziękował  za dotychczasową współpracę, za zaangażowanie społeczne oraz cenne inicjatywy, które przyczyniły się do rozwoju Gminy Terespol.

Z okazji  Jubileuszu XXVI-lecia Samorządu Terytorialnego Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił prezentację multimedialną „Samorząd Terytorialny w liczbach”.

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego były okazją do wyróżnienia szczególnie zasłużonego poprzez nadanie Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol Panu Wiesławowi Kowalskiemu, który od 1980 r. nieprzerwanie jest związany z samorządem gminy. Swoją obywatelską postawą i działaniami przyczynił się w znaczny sposób do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Terespol,  wspierając Gminę w działalności publicznej i  znacząco przyczyniając się do jej rozwoju.

Wójt Gminy Terespol oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli Panu Wiesławowi Kowalskiemu Medal oraz dyplom Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol .

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Starosty Bialskiego podczas posiedzenia Sesji przedstawiciele organów gminy   w imieniu Samorządu Gminy Terespol  podziękowali Panu Tadeuszowi Łazowskiemu za dotychczasową współpracę, za wszelką pomoc i  wsparcie dla realizacji wielu ważnych społecznych inicjatyw.

Z okazji obchodów  Jubileuszu XXVI –lecia Samorządu Terytorialnego Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk wręczyli również wyróżnienia w poszczególnych kategoriach dla zespołów i osób, które w ubiegłym roku reprezentowały gminę na szczeblach ponadgminnych.

KATEGORIA ZESPOŁY I STOWARZYSZENIA

Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego

Za działalność na rzecz promocji Gminy Terespol oraz rozpowszechnianie lokalnej kultury i tradycji w regionie i kraju.

Zespół Hard Gock z opiekunem Andrzejem Maziejukiem

Za zaangażowanie i wkład pracy włożony w działalność Zespołu HARD GOCK oraz reprezentowanie Gminy Terespol w regionie.

Sekcja ciężarowa reprezentowana przez Trenera Kuć Tomasza oraz zawodników Mateusza Milewicza i Patrycja Kłos

Trenerowi za zaangażowanie i wkład pracy włożony w przygotowanie młodzieży z sekcji ciężarowej, którzy reprezentowali Gminę Terespol w wydarzeniach sportowych o zasięgu ponadgminnym oraz zawodnikom za szczególne osiągnięcia oraz  godne reprezentowanie Szkoły i Gminy w wydarzeniach o zasięgu ponadgminnym.

Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Miejskiej  Terespol reprezentowanemu przez  Prezesa Krzysztofa Badalskiego oraz osób zaangażowanych  Bogdana Greczuka i Karola Niczyporuka

Za aktywną współpracę na rzecz upowszechniania wartości historycznych oraz promocję Gminy Terespol poprzez działalność i zaangażowanie w funkcjonowanie Prochowni w Kobylanach.

W KATEGORII SZKOŁY WYRóŻNIENIA ZOSTAŁY WRĘCZONE UCZNIOM I NAUCZYCIELOM NASTĘPUJĄCYCH SZKóŁ:

ZESPóŁ SZKóŁ  IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH, Szkoła Podstawowa

Za szczególne osiągnięcia oraz  godne reprezentowanie Szkoły i Gminy w wydarzeniach o zasięgu ponadgminnym.

Jakub Kuśmierczyk

Daniel Głowacki

Kacper Wójcik

Marcel Makuła

Aleksandra Śreniawska

Łukasz Chwesiuk

 

Za zaangażowanie i wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów, którzy reprezentowali Szkołę i Gminę w wydarzeniach o zasięgu ponadgminnym.

Nauczyciele:

Małgorzata Patrejko

Ewa Stawska

Dorota Tarkowska

 

SZKOŁA PODSTAWOWEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH

Za szczególne osiągnięcia oraz  godne reprezentowanie Szkoły i Gminy w wydarzeniach o zasięgu ponadgminnym.

Anna Kowaluk 

Za zaangażowanie i wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów, którzy reprezentowali Szkołę i Gminę w wydarzeniach o zasięgu ponadgminnym.

Nauczyciel Haponik Agnieszka

 

ZESPOŁ SZKóŁ IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

Za szczególne osiągnięcia oraz  godne reprezentowanie Szkoły i Gminy w wydarzeniach o zasięgu ponadgminnym.

Nikola Androsiuk         

Martyna Czuchraj        

Karolina Kurzępa          

Marta Ostapczuk 

Dominika Kowaluk      

Wojciech Grunwald     

Wiktoria Wowczeniuk

Aleksandra Jakuszko  

Magdalena Kuć

Krzysztof Trociewicz

Krystian Czuchraj

Rozgrywki w piłkę nożną w ramach turnieju Coca- Cola Cup 2016

Drużyna:

Bartłomiej Klekotka, Dawid Oniszczuk, Łukasz Kudrelek, Jakub Kowaluk, Jakub Więcek, Wojciech Jankowski, Piotr Reszotnik, Patryk Konieczny, Mariusz Kowaluk, Kamil Sosidko.

 

Za zaangażowanie i wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów, którzy reprezentowali Szkołę i Gminę w wydarzeniach o zasięgu ponadgminnym.

Nauczyciele:

Anna Kowaluk

Elżbieta Artemuk

Rafał Barszczewski

Artur Chomiuk

Anna Panasiuk

Paweł Caban

 

Zespół Szkół im. St. Wł. Reymonta w Małaszewiczach – GIMNAZJUM 

Za szczególne osiągnięcia oraz  godne reprezentowanie Szkoły i Gminy w wydarzeniach o zasięgu ponadgminnym.

Anna Artemuk       

Aleksandra Sowa   

Marta Harasimiuk 

Klaudia Szarubka   

Bartosz Błyskun       

Dawid Jowik     

                    

Za zaangażowanie i wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów, którzy reprezentowali Szkołę i Gminę w wydarzeniach o zasięgu ponadgminnym.

Nauczyciele:

Renata Chwesiuk

Marzena Litwiniuk

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk w końcowej części  uroczystej Sesji, zapoznał z treścią  listów okolicznościowych z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego skierowanych przez:

1)       Wojewodę Lubelskiego Pana  Czarnek Przemysława

2)       Prezesa Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol Pana Krzysztofa Badalskiego.

Z okazji XXVI- lecia Samorządu Terytorialnego głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach Bożena Konieczka, która w imieniu Dyrektorów Szkół tj. Pana Wieczorek Roberta Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, Pani Małgorzaty Sowa Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach, Pani Marioli Borodziuk Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J.U. Niemcewicza w Neplach podziękowania i pogratulowała za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Gminy Terespol. Dyrektorzy Szkół również podziękowania skierowali na ręce Radnej Powiatu Bialskiego Pani Elżbiety Iwaniuk.

Uroczystą Sesję Rady Gminy Terespol zakończył koncert w wykonaniu Zespołu ŻUKI.

 Galeria zdjęć

87,814,604 unikalne wizyty