MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Odśnieżanie dróg w gminie TerespolDrukuj

  • 21/01/2010 08:30:37
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE
GMINY TERESPOL


Odśnieżanie dróg w gminie Terespol pochłonęło już około 50 tys.  złotych. Wszystkie drogi tj.  80.85 km w gminie odśnieżane są na bieżąco. Dodatkowo  zwalczaniem śliskości objętych jest 10,26km dróg, tj. – droga Kobylany - Lebiedziew,  droga krajowa nr 2 – port PKP Małaszewicze, droga Kobylany – Małaszewicze, oraz  droga na terenie Wolnego Obszaru Celnego.
Wykonawcą usług zimowego utrzymania dróg na terenie gminy jest Spółka „EKO-BUG” w Kobylanach, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
Firma prawidłowo wywiązuje się z zimowego utrzymania dróg. Do urzędu gminy nie wpływały skargi mieszkańców w sprawie wykonywanych usług. Wykonawca posiada sprzęt, który zapewnia szybkie, efektywne i sprawne wykonywanie usług, co zostało potwierdzone po ostatnich opadach śniegu w dniu 10 stycznia.
77,570,532 unikalne wizyty