MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDŻET GMINY TERESPOL NA 2010 ROK UCHWALONYDrukuj

  • 26/01/2010 10:04:36
BUDŻET GMINY TERESPOL NA 2010 ROK UCHWALONY

XVIII Sesja Rady Gminy Terespol miała miejsce w dniu 18 grudnia 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

Istotnym punktem porządku obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Terespol  było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok do którego Radni Gminy nie wnieśli uwag. Budżet Gminy na 2010 r. został uchwalony jednogłośnie.

Dochody budżetu gminy  określone zostały  łącznie w wysokości 23.966.801,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.554.907,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.411.893,28 zł natomiast łączna kwota planowanych  wydatków budżetu gminy została określona w wysokości 32.849.232,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.708.909,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17.140.323,00 zł.
Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na 2010 r. znajduje się pod adresem podanym poniżej.

Podczas posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli również uchwały:
-w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
-w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 100817L na terenie Kobylan i Małaszewicz.
-w sprawie przyjęcia dla Gminy Terespol Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie i Wykluczenia Społecznego na 2010 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
77,569,823 unikalne wizyty